Gå till innehåll

Swedavias klimatarbete uppmärksammas på COP28 – Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport i unikt pilotprojekt

2023-12-19, kl. 06:00

Som två av de tio första flygplatserna i världen, och de enda i norra Europa, certifieras nu Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport på den högsta nivån enligt den internationella branschstandarden för flygplatsers klimatomställningsarbete, Airport Carbon Accreditation (ACA). Ambitionshöjningen innebär att hela värdekedjan i flygplatsverksamheterna på sikt ska ha netto-noll-koldioxidutsläpp.

Som två av de tio första flygplatserna i världen, och de enda i norra Europa, certifieras nu Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport på den högsta nivån enligt den internationella branschstandarden för flygplatsers klimatomställningsarbete, Airport Carbon Accreditation (ACA). Ambitionshöjningen innebär att hela värdekedjan i flygplatsverksamheterna på sikt ska ha netto-noll-koldioxidutsläpp, även leverantörer och partners. Certifikatet överlämnades till Swedavia vid en ceremoni under klimattoppmötet COP 28 i Dubai.

Redan 2020 blev Swedavias egna flygplatsverksamhet vid samtliga av Swedavias tio flygplatser fossilfri, något som Swedavia som flygplatshållare var först i världen med. Att ha nått och upprätthålla netto-noll koldioxidutsläpp i den egna flygplatsverksamheten är en förutsättning för att nå den nya certifieringen, som innebär att Malmö Airport och Göteborg Landvetter Airport ska arbeta för att hela värdekedjan i flygplatsverksamheterna, inklusive alla varor och tjänster som upphandlas, senast 2050 ska ha netto-noll koldioxidutsläpp.

– Transportsektorns klimatomställning behöver accelerera för att målen som ställts upp i Parisavtalet ska nås. Vi är världsledande i klimatarbetet på våra flygplatser och ett naturligt nästa steg i det är att både stötta och ställa krav på andra aktörer i vår värdekedja för att främja deras omställning och uppmuntra till innovation och klimatsmarta lösningar. Att Swedavia lyfts fram som ett internationellt föredöme på klimatområdet under COP 28 är oerhört glädjande och hedrande. Det är en viktig sporre för att fortsätta vårt ambitiösa omställningsarbete och att vara en aktiv part i flygets klimatomställning som måste ske, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

Som ett led i certifieringen kommer Swedavia bland annat att kartlägga och rapportera alla andra utsläpp på flygplatserna som kommer ifrån aktörer utöver den egna verksamheten. Tillsammans med flygplatsernas samarbetspartners kommer även individuella åtgärdsplaner att tas fram, där tydliga krav ställs på miljö- och klimatområdet för att få bedriva verksamhet på flygplatserna.

Swedavias ambition är att bolagets samtliga flygplatser ska certifieras på den högsta nivån enligt ACA och Stockholm Arlanda Airport certifieras redan nästa år.

Malmö Airport och Göteborg Landvetter Airport är tillsammans med åtta andra internationella flygplatser, och de enda flygplatserna i norra Europa, först ut att certifieras på den högsta nivån enligt ACA. Den nya certifieringen presenterades under klimatkonferensen COP 28 i Dubai.

Förutom arbetet med att ställa om flygplatsverksamheten är Swedavia också en drivande part i hela flygbranschens omställning, som i Sverige innebär att inrikesflyget ska vara fossilfritt 2030 och att allt flyg som startar från svenska flygplatser ska vara det senast 2045.

Fakta om Airport Carbon Accreditation (ACA)

  • Airport Carbon Accreditation är ett ramverk inom Airport Council International (ACI) som utvärderar flygplatsers arbete med att hantera och minska sina koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Ramverket har sju nivåer.

  • ACA 5 (Level 5) innebär att flygplatshållaren ska nå noll utsläpp av klimatpåverkande gaser från sin egen verksamhet (scope 1 och 2), vilket Swedavia uppnådde 2020. Med noll avses minst en 90 % minskning jämfört med 2010. Resterande 10 % ska tas bort genom att köpa utsläppsminskningar i projekt som tar bort koldioxid ur atmosfären, som t.ex. skogstillväxt eller carbon capture storage (CCS). Därtill krävs det en plan på plats för hur utsläpp från hela värdekedjan ska nå noll senast 2050, i enlighet med Parisavtalets 1,5 graders mål. Detta gör Swedavia genom partnerskapsplanen.

  • Stockholm Arlanda Airport var en av 17 flygplatser som gick med i ramverket vid starten 2009. Swedavia blev den första flygplatskoncernen i världen att bli fossilfri i den egna flygplatsverksamheten vid slutet av 2020.

  • Stockholm Arlanda Airport blev även den första flygplatsen att motta ACI:s nyinstiftade ECO Innovation Award år 2010, en utmärkelse som flygplatsen även erhöll 2021.