Gå till innehåll

Swedavias resenärer och medarbetare skänker miljonbelopp till Svenska Röda Korset

2023-04-06, kl. 13:00

Under 2022 samlade resenärer på Swedavias tio flygplatser tillsammans med bolagets medarbetare och övriga flygplatsanställda in över 1,7 miljoner kronor till Svenska Röda Korsets hjälparbete. Vid en ceremoni på Stockholm Arlanda Airport under onsdagen överlämnade Swedavias vd och koncernchef, Jonas Abrahamsson, årets insamlingscheck till Svenska Röda Korset.

Under 2022 samlade resenärer på Swedavias tio flygplatser tillsammans med bolagets medarbetare och övriga flygplatsanställda in över 1,7 miljoner kronor till Svenska Röda Korsets hjälparbete. Swedavias mångåriga insamlingssamarbete för Röda Korsets räkning har de senaste tio åren bidragit med över 20 miljoner kronor till organisationens biståndsverksamhet. Vid en ceremoni på Stockholm Arlanda Airport under onsdagen överlämnade Swedavias vd och koncernchef, Jonas Abrahamsson, årets insamlingscheck till Svenska Röda Korset.

– För Swedavia är det naturligt och viktigt att fortsätta bidra till Röda Korsets betydelsefulla arbete med att hjälpa människor i nöd. I en tid av oro och osäkerhet i världen med ekonomiska utmaningar, fortsatta klimatförändringar, matbrist och krig på vår kontinent blir det ännu viktigare att vi tillsammans med resenärer och medarbetare på våra tio flygplatser visar att vi kan göra skillnad. Från Swedavias sida vill jag rikta ett stort tack till alla som bidragit till det gångna årets insamling. Det gemensamma insamlingsarbetet på våra flygplatser lever vidare, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Förra året samlades över 1,7 miljoner kronor in till Svenska Röda Korsets hjälparbete via Swedavias flygplatser, främst via hittegods och pengagåvor. På Swedavias tio flygplatser passerar varje dag drygt 100 000 resenärer och på många av flygplatserna finns det möjlighet för såväl medarbetare som resenärer att enkelt lämna in pengar i särskilda insamlingsbössor. Man kan ge gåvor i både svensk och utländsk valuta och insamlingen går oavkortat till Röda Korset.

Svenska Röda Korset har en långvarig tradition av närvaro på Swedavias flygplatser och Swedavia har sedan 2012 haft ett organiserat samarbete med Röda Korset. Under dessa tio år har över 20 miljoner kronor samlats in via Swedavias flygplatser. Samarbetet omfattar såväl insamling av pengagåvor från resenärer och medarbetare på flygplatserna samt hittegods som inte blivit upphämtat inom tre månader. Hittegodset från flygplatserna säljs därefter i Svenska Röda Korsets Second Hand-butiker och Swedavia upplåter också ytor och kommunikationsmöjligheter för Svenska Röda Korsets kampanjaktiviteter på flygplatserna. Därtill finns möjlighet för Röda Korset att bistå flygplatserna med krisutbildning och krisstödjare.

– Vi vill rikta ett stort tack till Swedavias medarbetare och alla resenärer för det här viktiga bidraget. Med detta stöd kommer Röda Korset stärka den svenska beredskapen, bland annat genom engagerade volontärer och lokalföreningar över hela landet. Dessutom kommer vi fortsätta mobilisera för att på bästa sätt svara upp mot de växande humanitära behov vi ser runt om i världen, säger Patrik Nygren-Bonnier, kommunikation- och insamlingschef på Svenska Röda Korset.

För 2022 har Svenska Röda Korsets biståndsarbete främst fokuserat på kriget i Ukraina där man bidragit med insatspersonal inom bland annat vatten & sanitet samt fokuserat på att bygga upp närvaron i landet tillsammans med Ukrainska Röda Korset. På hemmaplan i Sverige har ukrainska flyktingar via Röda Korsets mötesplatser fått hjälp med mat, vila, hygienartiklar samt kläder och tak över huvudet. I Asien och Afrika har hjälparbetet framför allt riktats in på att motverka matbrist, hungersnöd samt klimatrelaterade svårigheter samtidigt som Svenska Röda Korset verkat för att hjälpa flyktingar i såväl Europa som Centralamerika.


För mer information
, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Vid frågor gällande Svenska Röda Korset, kontakta Svenska Röda Korsets pressjour på 08-452 48 20 eller press@redcross.se.