Gå till innehåll

40 miljoner kronor i Swedavias SAF-incentiveprogram för flygets klimatomställning under 2024 för andra året i rad

2024-03-15, kl. 08:33

Under 2024 fortsätter Swedavias satsning på hållbart flygande genom SAF-incentiveprogrammet (sustainable aviation fuel) där Swedavia ger rabatt och ersätter flygbolag med upp till 50 procent av kostnaden vid tankning med förnybart bioflygbränsle. 2024 är femte året på raken som incentiveprogrammet genomförs av Swedavia. I år innehåller programmet en pott på 40 miljoner för andra året i rad, vilket motsvarar en fördubbling jämfört med 2022. Sammantaget över 100 miljoner kronor kommer under 2024 att ha satsats och betalats ut inom incentiveprogrammet sedan starten 2020.

Flera flygbolag, däribland SAS, grekiska Aegean Airlines samt transport- och logistikföretaget DHL tecknade avtal med Swedavia om att delta i 2023 års incentiveprogram för ett flygande med lägre klimatpåverkan. Swedavia ger via programmet flygbolag och andra branschaktörer rabatt på upp till 50 procent av kostnaden vid tankning av hållbart flygbränsle. Årets programs första ansökningsperiod öppnade i januari och möjliggör för ytterligare branschaktörer att vara med. Under 2024 är det sammanlagda beloppet att fördela inom incentiveprogrammet 40 miljoner kronor, indelat i tre ansökningsperioder, där marknadsandelar är den avgörande faktorn i första skedet.

- Arbetet att ställa om accelereras hos olika flygaktörer. Det ser vi inte minst genom ett ökat intresse för SAF-incentiveprogrammet, där Swedavia ger rabatt till de flygbolag som väljer att tanka hållbart flygbränsle. På Swedavia märker vi också en förhöjd ambitionsnivå hos våra samarbetspartners när branschen fortsätter att starta om och satsa nytt i pandemins kölvatten. Flygets fortsatta återhämtning sker parallellt med att det ambitiösa omställningsarbetet fortsätter och Swedavia höjer ambitionsnivån ytterligare genom en fördubblad pott inom programmet för andra året i rad. Att minska sitt beroende av fossila bränslen är en viktig del i omställningen och där är incentiveprogrammet en betydelsefull pusselbit, säger Charlotte Ljunggren, Direktör Marknad och kommersiell utveckling på Swedavia.

Swedavia vill att framtidens resande ska vara hållbart och blev i den egna flygplatsverksamheten helt fossilfria redan 2020. Nu tankas fossilfri HVO 100-diesel på våra flygplatser. I syfte att också driva på och stötta flygbolagen i omställningsarbetet har Swedavia sedan 2020 genomfört rabattprogrammet SAF-incentive för att minska klimatpåverkan från flyget. Genom att köpa hållbart flygbränsle via incentiveprogrammet går det som flygaktör därmed att minska sitt klimatavtryck och bidra till flygets nödvändiga klimatomställning. Swedavia är med och driver på flygets omställning och vill framöver se en storskalig produktion i Sverige av fossilfritt bränsle vilket också skulle leda till fler arbetstillfällen.

SAF-incentiveprogrammet

 • 2024 är femte året i rad som Swedavias incentiveprogram för hållbart flygbränsle riktat till flygbolagen genomförs. Under 2024 finns en pott på 40 miljoner kronor för andra året i rad. Möjligheten att delta i programmet gäller samtliga flygbolag som bedriver reguljär och/eller chartertrafik från någon av Swedavias tio flygplatser.
   
 • Swedavia stödjer via incentiveprogrammet flygbolagens tankningskostnader av hållbart flygbränsle med upp till 50 procent av kostnaden. Den nedre kostnadsgränsen för programmet är 125 000 kronor, vilket gör minimikostnaden till 250 000 kronor för flygbolag som deltar.
   
 • Flygbolag som är intresserade av att delta i incentiveprogrammet måste kontakta Swedavia och ansöka om deltagande. Baserat på ansökan och hur mycket medel som finns kvar inom den avsatta potten för programmet fattar Swedavia därefter beslut och reserverar beloppet för det ansökande flygbolaget.


Sustainable Aviation Fuel (SAF)

 • Det hållbara flygbränslet är fossilfritt och produceras av förnybara råvaror, t.ex. använd frityrolja och restavfall. Bränslet minskar de fossila koldioxidutsläppen med upp till 80 procent ur ett livscykelperspektiv.
  
 • I enlighet med gällande bränslekrav blandas det hållbara bränslet in med upp till 50 procent i traditionellt bränsle och används i flygplatsens befintliga tankningssystem och infrastruktur.
  
 • Förutom incentiveprogrammet upphandlar Swedavia sedan 2016 även hållbart flygbränsle motsvarande de egna flygtjänsteresorna årligen och har sedan 2019 samordnat med offentliga sektorn och näringslivet avseende gemensamma avrop på det hållbara flygbränslet. Under 2024 deltar Västra Götalandsregionen, SOS Alarm och Göteborgs Hamn med en bränslepott på 292 ton hållbart flygbränsle, vilket är en ökning med 124 ton jämfört med 2023.


Läs mer om Swedavias incentive- och rabattprogram här: Incentive programme and discounts

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se