Gå till innehåll

Mångfald och inkludering i fokus på Swedavias flygplatser

2024-06-03, kl. 10:00

För Swedavia som företag är det en självklarhet att ta ställning för mångfald, inkludering och respekt för individen och att inte bara acceptera, utan också värdesätta människors olikheter och olika perspektiv i  verksamheten. Swedavia står tydligt upp för allas lika rätt och värde, oavsett sexuell identitet och strävar efter att vara en attraktiv och välkomnande arbetsgivare. Swedavia uppmärksammar Pride-perioden genom att hissa Pride-flaggan på våra flygplatser och delta i Stockholm Pride i augusti, samtidigt som loggan i våra sociala medier byts i juni för att visa Swedavias stöd under Pride-månaden. Swedavias engagemang i frågor om mångfald och inkludering är långsiktigt och i år är det den elfte gången som Swedavia deltar i Stockholm Pride.

Swedavia ska vara en jämställd och jämlik arbetsplats och arbetar för en inkluderande och engagerande kultur. Som företag ser vi olikheter som en tillgång och styrka. Mångfalden hos Swedavias medarbetare bidrar därför också till nya idéer, öppenhet och bättre förståelse gentemot både resenärer och medarbetare. I år deltar Swedavia återigen i Nordens största Pridefestival som lockar många tillresta besökare till Stockholm varje år. Genom att vara med i Pride och uppmärksamma Pride-månaden står Swedavia fortsatt upp för mångfald och alla människors lika rätt och värde, oavsett sexuell läggning eller identitet.

- Under Pride-veckan i Göteborg i juni och Stockholm i augusti kommer vi bland annat att ha en särskild fotovägg för de som vill ta bilder på sig själva på Sveriges största flygplatser, Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport och självklart hissar vi Pride-flaggan också under dessa veckor och vi ser fram emot att medverka i Pride-paraden som vi varit med i sedan 2011, säger Karl Eklund, flygplatschef för Stockholm Arlanda Airport på Swedavia.

Swedavia har mottagit flera utmärkelser för företagets mångfalds- och inkluderingsarbete. 2022 utnämndes Swedavia bland annat för andra året i rad till ett av Europas ledande företag inom mångfald i en undersökning av Statista som Financial Times låtit göra.

- Att delta i Pride har blivit en naturlig del för Swedavia. Ordet pride i sig, stolthet, att få vara den man är utan begränsningar eller hinder innebär också frihet för alla människor oavsett bakgrund, kön eller sexuell läggning och ger även nya möjligheter. Swedavia blir bättre med mångfald och vi arbetar för att skapa och bibehålla en öppen och inkluderande arbetskultur. Inkludering föder innovation och nytänkande. Alla ska känna sig välkomna hos oss – medarbetare, samarbetspartners och självklart inte minst våra resenärer, säger Marie Wiksborg, direktör Affärsstöd på Swedavia.

Prideflaggan eller Regnbågsflaggan, som den även kallas, är en stark och viktig symbol inom HBTQIA-rörelsen (inklusive HBTQ+) då den står för mångfald, respekt och stolthet men även respekt för mångfalden i samhället och våra olika mellanmänskliga relationer. Pride-månaden som uppmärksammar mångfald och HBTQIA-rörelsen världen över instiftades 1970 och äger rum i juni. West Pride i Göteborg går av stapeln mellan 10-16 juni och Stockholm Pride mellan 29 juli-4 augusti.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se