Gå till innehåll

Nomineringar till Swedavias styrelse

2024-04-03, kl. 16:01

Regeringskansliet har beslutat om nomineringar till Swedavias styrelse.

Regeringskansliet nominerar Ulrika Francke till ny styrelseordförande för Swedavia AB när Åke Svensson vid årsstämman lämnar uppdraget efter åtta år. Ulrika Francke har en gedigen bakgrund som företagsledare och styrelseledamot i såväl privata som offentliga verksamheter.

Även Lottie Svedenstedt lämnar på egen begäran styrelsen.

Övriga ledamöter föreslås för omval.

Swedavias bolagsstämma äger rum på Stockholm Arlanda Airport den 29 april 2024.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se