Gå till innehåll

Störning hos Swedavias IT-leverantör Tieto Evry påverkar internt administrativt system – flygplatsernas operativa drift och resenärer opåverkade

2024-01-25, kl. 12:49

Den pågående driftsstörningen har en begränsad påverkan på Swedavias verksamhet och påverkar inte flygplatsernas operativa drift eller resenärerna.

Däremot är det interna ekonomisystemet IFS påverkat och därmed bland annat hanteringen av leverantörsbetalningar.

Störningen i IFS kommer därför att medföra en viss manuell hantering under en övergångsperiod och innebär längre handläggningstider.

Swedavia kommer att informera leverantörer och andra externa parter om situationen.

I linje med Swedavias rutiner är störningen anmäld till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och en rutinmässig polisanmälan kommer att göras.

Swedavia har en kontinuerlig dialog med IT-leverantören Tieto Evry.