Gå till innehåll

Swedavia förstärker sitt samarbete med Läkare Utan Gränser

2024-06-19, kl. 08:48

Swedavia utökar det mångåriga samarbetet med Läkare Utan Gränser genom förstärkt insamling på flygplatserna. Fyrtio nya insamlingskärl för petflaskor och returburkar har placerats på resenärsytor på Sveriges största flygplats Stockholm Arlanda Airport.

Swedavia har sedan flera år tillbaka ett samarbetsavtal med Läkare Utan Gränser gällande insamling av pantburkar och pantflaskor både på Swedavias flygplatser och kontor. Den insamlade panten skänks oavkortat till organisationens livräddande arbete. Samarbetet inkluderar även att Swedavia har en positiv grundinställning till tjänstledighet för medarbetare som önskar arbeta i Läkare Utan Gränsers projekt runt om i världen.

- Vårt samarbete med Läkare Utan Gränser är viktigt och vi är glada över att fortsätta vårt samarbetsavtal och dessutom i år utöka insamlingsmöjligheterna väsentligt på Sveriges största flygplats. Förutom nyttan med att återvinna plastflaskor, främja cirkularitet och bidra monetärt till hjälporganisationens verksamhet med den insamlade panten, ligger det också ett viktigt värde i att synliggöra Läkare Utan Gränsers livräddande arbete över hela världen, säger Fredrik Jaresved, direktör Strategiska initiativ och innovation, Swedavia.

De utökade pantkärlen kommer lägligt med Arlandas kommersiella utbyggnad i full blomstring med ett stort antal nya butiker och restauranger. Dessutom möjliggör tekniken i den nya moderna säkerhetskontrollen i Terminal 5 för resenärer att ta med sig dryckesflaskor genom flygplatsens största säkerhetskontroll. Förhoppningen är att detta i kombination med de utökade insamlingsmöjligheterna på Stockholm Arlanda Airport, där över 60 000 resenärer passerar varje dag, ska ge stor effekt både gällande stärkt synlighet och ökad monetär hjälp till Läkare Utan Gränsers arbete med att rädda liv och göra verklig skillnad för människor i nöd runt om i världen.

- Samarbetet med den världsomspännande ideella organisationen går hand i hand med Swedavias strategiska mål och syfte att främja hållbar social utveckling och möjliggöra för människor att mötas och på så sätt bygga broar mellan människor och kulturer. Vi är stolta över att tillsammans med resenärer och medarbetare fortsätta bidra till Läkare Utan Gränsers viktiga arbete, fortsätter Fredrik Jaresved.

Swedavias samarbete med Läkare Utan Gränser
Samarbetet mellan Swedavia och Läkare Utan Gränser är mångårigt och syftar till att bidra till samhällsnytta på lokal och nationell nivå och i förlängningen även globalt. Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. Organisationen är verksamma i över 70 länder världen över och har sedan 1971 bistått människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare Utan Gränser är ett av världens mest igenkända och respekterade varumärken med trovärdiga kunskapskällor. Organisationen erhöll Alfred Nobels fredspris 1999.

Swedavia bildades 2010 och har sedan 2012 arbetat med avtalssamarbeten med organisationer med uppdraget att säkerställa långsiktiga samarbeten som gynnar båda parter inom området socialt ansvarstagande. Swedavia har idag samarbetsavtal med Läkare Utan Gränser och Röda Korset.