Gå till innehåll

Swedavias resenärer och medarbetare skänker närmare tre miljoner till Svenska Röda Korset

2024-04-19, kl. 06:00

På Swedavias tio flygplatser samlade resenärer och medarbetare tillsammans med övriga samarbetspartners in över 2,8 miljoner kronor under 2023 till Svenska Röda Korset, en ökning med 1,1 miljon jämfört med 2022. Swedavias samarbete med Röda Korset började 2012 och har sedan dess bidragit med sammantaget 23 miljoner kronor till organisationens bistånds- och hjälparbete. Den 18 april överlämnades den årliga insamlingschecken till Svenska Röda Korset av Fredrik Jaresved, Direktör strategiska initiativ och innovation på Swedavia, vid en ceremoni på Stockholm Arlanda Airport.

– I en orolig omvärld, med krig, konflikter och fortsatta ekonomiska utmaningar blir det än viktigare att vi tillsammans hjälps åt att göra det vi kan för att bidra till en lite bättre värld.   Vi på Swedavia är därför stolta över vårt mångåriga samarbete med Svenska Röda Korset där våra resenärer och medarbetare enkelt kan ge en gåva som gör skillnad i människors vardag. Jag vill från Swedavia rikta ett stort tack till samtliga som bidragit till förra årets insamling på våra tio flygplatser. Det är en stolt och värdefull tradition som fortsatt lever vidare, säger Fredrik Jaresved, Direktör för strategiska initiativ och innovation på Swedavia.

Under 2023 samlade resenärer och medarbetare på Swedavias flygplatser in över 2,8 miljoner kronor till Svenska Röda Korsets hjälparbete, vilket är en ökning med cirka 1,1 miljon jämfört med 2022. Insamlingen består både av pengagåvor och hittegods och på många av Swedavias tio flygplatser finns det möjlighet för såväl resenärer som medarbetare att lämna pengar i Röda Korsets insamlingsbössor. Både svensk och utländsk valuta går att skänka och insamlingen går oavkortat till Svenska Röda Korsets arbete.

Det är mycket glädjande att se att så många av Swedavias resenärer och medarbetare väljer att stötta sina medmänniskor. Det här stödet är viktigt för vårt fortsatta arbete för att möta både akuta och långsiktiga behov hos människor som drabbats av kriser runt om i världen, förstärka Sveriges beredskap för framtida utmaningar och se till att fler människor i utsatta situationer får tillgång till mat, medicin och skydd, säger Patrik Nygren-Bonnier, kommunikations- och insamlingschef på Svenska Röda Korset.

Sedan 2012 har Swedavia haft ett organiserat samarbete med Svenska Röda Korset där det sammanlagt samlats in drygt 23 miljoner kronor via flygplatserna. Utöver insamling av pengagåvor från resenärer och medarbetare på flygplatserna omfattar samarbetet även hittegods som inte blivit upphämtat inom tre månader. Hittegodset säljs därefter i Svenska Röda Korsets Second Hand-butiker. På flygplatserna finns också möjlighet för Svenska Röda Korset att genomföra kampanjaktiviteter och kommunikation via särskilt upplåtna ytor och Röda Korset bistår också flygplatserna med krisutbildning och krisstödjare vid behov.

Under 2023 har Svenska Röda Korsets bistånds- och hjälparbete främst riktats gentemot kriget i Ukraina, den väpnade konflikten i Israel och Palestina samt jordbävningskatastroferna i Turkiet, Mellanöstern och Nordafrika. I Ukraina bidrog Svenska Röda Korset med expertstöd för att utveckla ukrainska Röda Korsets arbete inom katastrofstöd kopplat till vatten och sanitet. I de jordbävningsdrabbade länderna fokuserades stödet på finansiering och expertdelegater på plats samt att förstärka personalnärvaron i främst Syrien. För att stötta de humanitära insatserna i Israel och Palestina har Svenska Röda Korset genomfört stöd till systerföreningar i båda länderna för att hantera de mest akuta behoven. Därutöver har arbetet mot bland annat kolera och matbrist i Afrika samt flyktinghjälpen på fartyget Ocean Viking i Medelhavet fortsatt.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Vid frågor gällande Svenska Röda Korset, kontakta Svenska Röda Korsets pressjour på 08-452 48 20 eller press@redcross.se