Gå till innehåll

Proud facts

Sveriges rankas som en av världens mest framgångsrika länder inom en mängd politiskt och ekonomiskt betydelsefulla områden, enligt World Economic Forums senaste rapport.

infographic aviation

I rapporten listas områden där Sverige är topprankat såsom företagskultur, konkurrenskraft, jämställdhet, korruptionsgrad, rykte, innovationsförmåga, språkkunskaper etc. Affärstidningen Forbes listade även Sverige det mest gynnsamma landet att göra affärer i.

Sverige anses ha en hög konkurrenskraft med en stadig tillväxt på 3,7 % under 2016, där låg arbetslöshet och ett stort antal kvinnor i arbetslivet är några av mätvariablerna. Sverige har en låg grad av korruption och rankas som nummer fyra i Transparency International's senaste rapport.

I rapporten tas även mjuka värden upp såsom att Sverige är ett land som värnar om familjer och gamla, med gratis förskola och 16 månaders föräldraledighet som variabler. Sveriges anses även vara ett bra land att åldras i. Inte nog med det premieras Sverige för sitt klimatansvar, den fria pressen och ett tryggt land för kvinnor att vistas i.

Dessa gynnsamma förhållanden kommer sannolikt locka både nöjes- och affärsresenärer till Sverige.

Läs hela rapporten från World Economic Forum här.