Gå till innehåll

Information från Swedavia

Här kan du som journalist hitta information med frågor och svar om de senaste händelserna på Swedavias tio flygplatser.

Aktuell situation

Vid särskilda händelser eller situationer uppdaterar Swedavia kontinuerligt denna text med aktuell information i takt med att sådan blir tillgänglig.

Ofta efterfrågad information

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige.

Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.

Viktiga länkar

Om Swedavia

Specifika flygplatser, aktuellt trafikläge, ankomster och avgångar

Vårt miljöarbete

Hållbarhet

Statistik