Om Swedavia Real Estate

Swedavias fastighetsverksamhet är samlad i Swedavia Real Estate. Vi ansvarar för de byggnader och fastigheter som finns i anslutning till våra flygplatser och som inte är direkt relaterade till själva flygplatsverksamheten, exempelvis terminalerna. Det gäller främst hotell- och konferensanläggningar, affärs-, kontors- och logistikbyggnader.

Fastighetsverksamhet på 10 flygplatser

Flygplatser har unika värden inte bara som kommunikationscentrum utan också som mötesplatser, handelsplatser och nav i stadsdelsutveckling. För att nyttja och utveckla de möjligheter som detta innebär finns Swedavia Real Estate som samlar alla kommersiella och fastighetsrelaterade frågor. I vårt arbete ingår att förvalta och exploatera valda fastigheter på ett sätt som stärker attraktivitet och konkurrenskraft för respektive flygplats och region.

Investering för fortsatt utveckling

Fastighetsutvecklingsverksamheten utgör en del av Swedavias samlade kunderbjudande, men verksamheten spelar också en viktig finansiell roll. Intäkterna från de färdigexploaterade fastigheter som säljs till andra intressenter är en viktig del av koncernens finansiering av fortsatt utbyggnad och förnyelse av infrastruktur för flyg. Ett exempel på detta är försäljningen 2014 av den hotellfastighet som Swedavia uppförde i direkt anslutning till terminalerna 4 och 5 vid Stockholm Arlanda Airport. Hotellet fyllde både ett behov av tillgång till flygplatsnära hotellnätter och skapade möjlighet för Swedavia att fortsätta investera i utbyggnad av flygplatser.

Vill du kontakta oss för att veta mer om våra fastighetsprojekt?
Läs mer här

Vill veta mer om våra pågående fastighetsprojekt?
Läs mer här

Är du intresserad av att hyra lokaler i någon av våra fastigheter?
Läs mer här

Är du intresserad av att etablera restaurang eller butik i någon av våra fastigheter?
Läs mer här