Gå till innehåll

15 miljoner flygresenärer hos Swedavia under första halvåret

2011-07-08, kl. 09:42

Över 15 miljoner passagerare flög vid Swedavias flygplatser under det första halvåret 2011. Under juni uppgick antalet passagerare till 2,9 miljoner vilket är en ökning med 10 procent jämfört med året innan. Utrikestrafiken ökade med 10 procent och inrikestrafiken ökade med 9 procent.

Ökningen i utrikestrafiken i juni innebar att antalet passagerare översteg det gamla rekordet från 2008. Även inrikestrafiken har ökat kraftigt under hela det första halvåret.

- Att även inrikesmarknaden uppvisar en sådan uppgång, med det största antalet resenärer för juni månad sedan 2005, är mycket glädjande då det ligger i Swedavias strävan att stärka tillgängligheten mellan olika regioner i landet. Det är även positivt för flygbolagen att beläggningsgraden ligger på en fortsatt hög nivå trots stora ökningar av antalet avgångar, säger Karl Johnsson, marknadsanalytiker vid Swedavia.

Även antalet landningar ökade under juni. I linjefart och charter gjordes det över 17 000 landningar vilket är en ökning med 3 procent.

- Under första halvåret kan vi se att chartertrafiken till Medelhavsområdet ökat kraftigt men samtidigt har resandet till Nordafrika minskat på grund av de politiska oroligheterna där, säger Karl Johnsson.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta marknadsanalytiker Karl Johnsson på telefon 0734-226250.