Gå till innehåll

2,5 miljoner flygresenärer vid Swedavias flygplatser i april

2011-05-06, kl. 09:00

2,5 miljoner passagerare flög från Swedavias flygplatser i april. Det är en ökning med över 50 procent jämfört med april föregående år vilket beror på askmolnet som stoppade en stor del av flygtrafiken i april förra året . 1,5 miljoner passagerare flög utrikes i april medan inrikespassagerarna uppgick till drygt 1 miljon.

Även jämförelser för årets fyra första månader blir svåra att göra på grund av den extraordinära nedgången i trafik under april 2010. Totalt har 9,5 miljoner passagerare rest vid Swedavias flygplatser under årets fyra första månader. Under samma period har det gjorts 67 000 landningar i linjefart och charter vilket är 15 procent mer än under 2010.

- Justerar man för nedgången som askmolnet orsakade så har vi en likartad tillväxt som i mars i år. Det innebär att vi fortfarande har en tydlig tillväxt i både inrikes- och utrikestrafiken. Det säger Karl Johnsson, marknadsanalytiker vid Swedavia.

Liksom tidigare under 2011 har antalet flyglinjer och antalet avgångar fortsatt att öka under april. Detta bidrar positivt till tillgängligheten inom samt till och från Sverige.

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta marknadsanalytiker Karl Johnsson på telefon 0734-226250.