Gå till innehåll

3 miljoner flygresenärer flög via Swedavias flygplatser i maj

2011-06-08, kl. 09:00

3 miljoner passagerare flög från Swedavias flygplatser i maj. Det är en ökning med 17 procent. 1,7 miljoner passagerare flög utrikes i maj medan inrikespassagerarna uppgick till drygt 1,2 miljoner.

Totalt har mer än 12 miljoner passagerare rest vid Swedavias flygplatser under årets fem första månader. Under samma period har det gjorts 100 000 landningar i linjefart och charter.

- Vi har fortfarande en kraftig tillväxt i både inrikes- och utrikestrafiken och för tillfället utvecklas flygresandet starkare i Sverige än i världen som helhet. Det säger Karl Johnsson, marknadsanalytiker vid Swedavia.

Liksom tidigare under 2011 har antalet flyglinjer och antalet avgångar fortsatt att öka under maj. Detta bidrar positivt till tillgängligheten inom samt till och från Sverige.

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta marknadsanalytiker Karl Johnsson på telefon 0734-226250.