Gå till innehåll

Antalet flygresenärer ökar

2011-10-05, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under september reste nio procent fler, jämfört med motsvarande period förra året, till eller från någon av de elva flygplatserna Swedavia äger. Inrikestrafikens ökning motsvarade tio procent, medan utrikestrafiken har ökat med åtta procent.Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under september har nära tre miljoner resenärer rest från eller ankommit till någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med tio procent till 1,2 miljoner och utrikestrafiken med åtta procent till 1,8 miljoner. Antalet resenärer hittills under 2011 har ökat med 14 procent.

Samtidigt som antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka under september skedde den mest kraftfulla tillväxten i början av månaden.

- Den ökade mobiliteten ger förutsättningar för ett mer tillgängligt och konkurrenskraftigt Sverige. Även om många externa faktorer är fortsatt osäkra kan man konstatera att behovet av flyg är fortsatt starkt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var 19 500 vilket är en ökning med fem procent.

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För mer information:
08-797 87 77, Swedavias pressavdelning