Gå till innehåll

Bra start för flyget 2011

2011-02-07, kl. 15:28

2,2 miljoner passagerare flög från Swedavias flygplatser under januari. Det är en ökning med 15 procent jämfört med januari föregående år. Utrikestrafiken ökade med 17 procent till 1,3 miljoner passagerare och inrikestrafiken ökade med 12 procent och uppgick till 0,9 miljoner.

 

Den positiva utvecklingen från 2010 har fortsatt i början av 2011. Den starka efterfrågan har dessutom medfört att ett antal nya flyglinjer vid Swedavias flygplatser har presenterats under januari. Det innebär att tillgängligheten inom samt till och från Sverige fortsätter att öka.

Antalet landningar vid Swedavias flygplatser ökade med åtta procent i januari.

För ytterligare kommentarer kontakta marknadsanalytiker Karl Johnsson på 
telefon 0734-226250.

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. 
Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.