Gå till innehåll

Den starka flygtrenden håller i sig

2014-11-05, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med sex procent under oktober jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom nära 3,3 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med nära 200 000.

Under oktober månad reste nära 3,3 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed sex procent fler jämfört med oktober föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 190 000. Antalet utrikesresenärer var nära 2 miljoner vilket är en ökning med åtta procent jämfört med samma månad förra året. Inrikes reste när 1,3 miljoner passagerare under perioden, vilket innebär en ökning med tre procent jämfört med samma månad förra året.

Hittills i år har utrikesresandet ökat med åtta procent jämfört med de tio första månaderna 2013. Inrikesresandet har under 2014 ökat med sex procent.

–  Vi har en tydlig långsiktig trend där resande såväl inrikes som utrikes ökar. Vår roll är att utveckla flygplatserna för att möta utvecklingen och möjliggöra ytterligare direktdestinationer till gagn för hela Sverige. I nuläget koncentreras satsningarna på våra flygplatser i Stockholm och Göteborg där behovet av kapacitet är som störst, säger Torborg Chetkovich, koncernchef för Swedavia.

Hittills under 2014 har antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökat med sju procent till 30,2 miljoner. Antalet utrikesresenärer har ökat med åtta procent och uppgår till 19,3 miljoner. Antalet resenärer inrikes har ökat med sex procent till 10,9 miljoner.

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik har under året ökat med tre procent till drygt 173 000 jämfört med motsvarande period föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på http://www.swedavia.se/ under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning  på telefon 010-109 01 00.