Gå till innehåll

Fler flög även under augusti

2011-09-07, kl. 09:00

Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser steg med nio procent under augusti, jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken har ökat mest med en ökning motsvarande elva procent, medan utrikestrafiken ökat med sju procent. Den största tillväxten skedde i början av månaden medan slutet av månaden präglades av mer måttlig tillväxt.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under augusti har 2,7 miljoner resenärer ankommit eller avrest från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med elva procent till 923 000 och utrikestrafiken med sju procent till 1 791 000. Antalet resenärer hittills under 2011 har ökat med femton procent.

Samtidigt som antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka även under augusti skedde den mest kraftfulla tillväxten i början av månaden. Noterbart är också att antalet resenärer inom Europa ökade med nio procent under perioden, jämfört med föregående år, samtidigt som antalet resenärer till övriga världen minskade med tio procent.

- De allra flesta av våra flygplatser får allt fler resenärer vilket betyder fortsatta goda möjligheter att attrahera nya destinationer. Inte minst har det ökade antalet besökare till Sverige påverkat resandet positivt, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var 17 000 vilket är en ökning med tio procent.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.