Gå till innehåll

Fler flygresenärer under oktober

2011-11-07, kl. 09:00

Under oktober reste nio procent, jämfört med motsvarande period förra året, fler resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Inrikestrafikens ökning motsvarande elva procent, medan utrikestrafiken har ökat med sju procent.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under oktober har 2,9 miljoner resenärer rest från eller ankommit till någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med elva procent till 1 201 000 och utrikestrafiken med sju procent till 1 707 000. Antalet resenärer hittills under 2011 har ökat med fjorton procent.

Avseende utrikestrafiken ökar antalet resenärer inom Europa med tio procent medan antalet resenärer utanför Europa minskar med tjugotvå procent. De utrikes destinationer som vuxit kraftigast är Berlin samt Zürich, medan destinationer till USA, New York och Chicago, står för en stor del av minskningen. Utvecklingen innebär dock att under oktober färdades över 1,5 miljoner resenärer mellan en svensk och europeisk destination.

- Även om framtiden är svårbedömd är vår slutsats att flyget stärkt sin konkurrenskraft under året. Vi ser också att våra mest populära destinationer för såväl privat- som affärsresenärer fortsätter att växa i popularitet, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var 19 000 vilket är en ökning med fem procent.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.