Gå till innehåll

Flygresandet fortsatte uppåt i februari

2011-03-08, kl. 15:32

2,2 miljoner passagerare flög från Swedavias flygplatser i februari. Det är en ökning med 9 procent jämfört med februari föregående år. Utrikestrafiken ökade med hela 13 procent till 1,2 miljoner passagerare och inrikestrafiken ökade med 5 procent och uppgick till 1 miljon.

 

Året har inletts med en stark ökning av trafiken. Det beror till stor del på den starka svenska ekonomin och på att trafiken fortsätter att återhämta sig från den svagare utveckling som rådde fram till för ett år sedan. Den starka efterfrågan medför att ett antal nya flyglinjer startar vid Swedavias flygplatser under våren. Det innebär att tillgängligheten inom samt till och från Sverige fortsätter att öka.

Antalet landningar vid Swedavias flygplatser ökade med 7 procent i februari.

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta marknadschef Mats Sigurdson på telefon 0733-238601