Gå till innehåll

Flygresandet ökade under första kvartalet

2011-04-07, kl. 15:35

2,6 miljoner passagerare flög från Swedavias flygplatser i mars. Det är en ökning med hela 7 procent jämfört med mars föregående år. Utrikestrafiken ökade med 10 procent till drygt 1,4 miljoner passagerare och inrikestrafiken ökade med 3 procent och uppgick till 1,2 miljoner passagerare.

Det första kvartalet har passagerarantalet vid Swedavias flygplatser ökat med 10 procent samtidigt som antalet landningar ökat med 9 procent.
 
- Antalet utrikespassagerare under det första kvartalet är det högsta någonsin vid Swedavias flygplatser och vi är nu tillbaka på de passagerarvolymer vi såg innan finanskrisen, säger Karl Johnsson, flygmarknadsanalytiker vid Swedavia.

Oroligheterna i Egypten och Tunisien gör att resandet till dessa länder minskade kraftigt under första kvartalet. Denna nedgång kompenseras dock till stor del av ökat resande till bland annat Kanarieöarna och Turkiet. 
 
Inrikesresandet har fortsatt att återhämta sig under det första kvartalet även om antalet passagerare fortfarande är lägre än för några år sedan. Mellan bland annat Stockholm och Umeå har det dock aldrig varit fler passagerare än nu och även i Malmö och Göteborg ökar inrikesresandet kraftigt.

- Den starka svenska ekonomin i kombination med att flygbolagen har valt att satsa på den svenska marknaden är de huvudsakliga förklaringarna till det ökade resandet. Med fler avgångar och nya destinationer ökar tillgängligheten både inom samt till och från Sverige, säger Karl Johnsson. 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta marknadsanalytiker Karl Johnsson på telefon 0734-226250.