Gå till innehåll

Fortsatt passagerarökning under februari

2012-03-07, kl. 09:00

Under februari 2012 ökade antalet resenärer vid Swedavias flygplatser med tio procent, jämfört med samma period föregående år. Antalet inrikes resenärer ökade med elva procent medan antalet utrikes resenärer ökade med nio procent. Antalet landningar ökade under februari med tre procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Under februari reste 2,4 miljoner resenärer till eller från någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med tio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet inrikes resenärer ökade med elva procent till en miljon resenärer och antalet utrikes resenärer med nio procent till 1,4 miljoner resenärer.

- Fler väljer att flyga såväl inom som till och från Sverige. Det är en oerhört positiv utveckling såväl för oss som för de näringar som är beroende av goda förbindelser, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Ökningen av antalet utrikes resenärer består både av resenärer inom Europa, nio procent, och interkontinentala resenärer, sex procent. Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under februari var 16 200 vilket är en ökning med fem procent.

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.