Gå till innehåll

Fortsatt positiv resenärsutveckling för flyget

2014-10-06, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med fem procent under september jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom nära 3,3 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med 163 000.

Under september månad reste nära 3,3 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed fem procent fler jämfört med september föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 163 000. Antalet utrikesresenärer var nära 2,1 miljoner vilket är en ökning med sex procent jämfört med samma månad förra året. Inrikes reste 1,2 miljoner passagerare under perioden, vilket innebär en ökning med tre procent jämfört med samma månad förra året.

Hittills i år har inrikesresandet ökat med sex procent jämfört med de nio första månaderna 2013. Utrikesresandet har under 2014 ökat med hela åtta procent.

– Den starkt positiva trenden visar vilken betydelse flygresandet har för svensk tillgänglighet, både inrikes och till övriga världen. Utrikesresandet har ökat under lång tid, och nu är trenden för inrikesresor med flyg också tydligt positiv, säger Torborg Chetkovich, koncernchef för Swedavia.

Hittills under 2014 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med åtta procent till 26,9 miljoner. Antalet utrikesresenärer har ökat med åtta procent och uppgår till 17,3 miljoner. Antalet resenärer inrikes har ökat med sex procent till 9,6 miljoner.

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik har under året ökat med tre procent till drygt 153 000 jämfört med motsvarande period föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på http://www.swedavia.se/ under Press och Trafikstatistik.