Gå till innehåll

Inrikesflyget överraskade under 2011

2012-01-09, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade under december 2011 med nio procent, jämfört med motsvarande period 2010. Antalet inrikes resenärer ökade med tolv procent och antalet utrikes resenärer ökade med åtta procent. Under 2011 som helhet har inrikesflyget visat starkast utveckling med en total ökning motsvarande fjorton procent.

Under december förra året reste 2,4 miljoner resenärer från eller till någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med nio procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med tolv procent till 1 miljon resenärer och utrikestrafiken med åtta procent till 1,4 miljoner resenärer. Antalet resenärer totalt under 2011 uppgår därmed till 31,5 miljoner, en ökning motsvarande tretton procent.

- Vi är glada över att så positiva siffror blir avslutningen på ett starkt år. Vi kan konstatera att tillväxten av resenärer till, från och inom Sverige är bland de högsta i Europa, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

2011 var ett särskilt framgångsrikt år för inrikesflyget. Inte sedan 2001 har så många resenärer valt flyget vid inrikes resor. Framförallt valde resenärer mellan de tre största städerna flyget i högre utsträckning, med ökningar i antalet resenärer mellan Stockholm och Göteborg samt Stockholm och Malmö motsvarande 25 procent.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under december var 15 600 vilket är en ökning med fem procent.

 

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.