Inrikesflyget visar styrka

2012-02-07, kl. 08:50

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka i antal. Under januari 2012 ökade det totala resandet med åtta procent jämfört med samma period föregående år. Framförallt sker tillväxten inom Sverige samt inom Europa. Inrikesflyget ökade med 13 procent, europatrafiken med tio procent samt hela utrikestrafiken med fem procent.

Under januari månad reste 2,3 miljoner resenärer från eller till någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en ökning med åtta procent jämfört med motsvarande period föregående år. Inrikestrafiken ökade med tretton procent till 940 000 resenärer och utrikestrafiken med fem procent till 1,4 miljoner resenärer. Antalet resenärer totalt under januari uppgick därmed till 2,3 miljoner.

- Fler väljer att resa kollektivt i Sverige vilket är positivt, inte minst i arbetet med att minska transportsektorns koldioxidutsläpp. Det skapar dessutom än bättre förutsättningar för ökad regional tillgänglighet, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Utöver ökad inrikestrafik fortsätter även trenden om ökat antal resenärer inom Europa. Under januari ökade antalet resenärer inom Europa med tio procent. Framförallt har förbindelser mellan Tyskland och Sverige ökat i popularitet. Antalet resenärer mellan Stockholm och Berlin ökade med 38 procent och antalet resenärer mellan Göteborg och München med 30 procent, båda jämfört med januari 2010.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser under januari var 15 300 vilket är en ökning med fyra procent.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.