Gå till innehåll

Stark passagerartillväxt i juli

2011-08-09, kl. 09:00

442 861 passagerare flög till och från Göteborg Landvetter Airport under juli 2011. Det är en ökning med 21 procent jämfört med samma månad föregående år. Utrikestrafiken ökade med 18 procent medan inrikestrafiken ökade med 46 procent.

Under juli uppgick antalet passagerare till 442 861 vilket är en ökning med 21 procent jämfört med samma period året innan. 381 606 reste utrikes, en ökning med 18 procent och 61 255 reste inrikes, en ökning med 46 procent jämfört med samma period 2010.

Antalet landningar i linjefart och charter ökade med 15 procent i juli jämfört med samma månad föregående år och uppgår till 2 563.

Totalt har närmare 2,8 miljoner passagerare rest till och från Göteborg Landvetter Airport under årets första sju månader. Under samma period har det gjorts 19 662 landningar i linjefart och charter.

Statistiken omfattar jämförelser med föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Göteborg Landvetter Airports presstelefon 031 – 94 11 98.