Starkt inrikesflyg under juli

2011-08-09, kl. 09:00

Under juli månad uppgick antalet passagerare vid Swedavias flygplatser till 2,6 miljoner. Det motsvarar en ökning med 15 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Framförallt visar inrikestrafiken styrka med en ökning motsvarande 19 procent medan utrikestrafiken ökade med 13 procent.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser fortsätter att öka. Under perioden januari-juli i år har nära 18 miljoner passagerare ankommit eller avrest vid någon av Swedavias elva flygplatser. Det motsvarar en total ökning med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Under juli månad ökade inrikestrafiken med 19 procent till 721 000 och utrikestrafiken med 13 procent till 1 883 000. Den totala ökningen under månaden var 15 procent.

De flygplatser som redovisade den största tillväxten i antalet resenärer under juli var Malmö Airport 31 procent, Umeå Airport 25 procent samt Göteborg Landvetter Airport 21 procent. 

- Flyget har verkligen visat sin konkurrenskraft under sommaren. Även om det finns en osäkerhet framöver ska man komma ihåg att dessa tillväxttal nu jämförs med perioder förra året som även de var väldigt positiva, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och charter vid Swedavias flygplatser var 13 850 vilket är en ökning med 10 procent.

 

Statistiken omfattar jämförelser med motsvarande flygplatser föregående år. Utförligare trafikstatistik finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.