Gå till innehåll

Swedavia etablerar obligationsprogram

2012-12-13, kl. 09:05

Swedavia har erhållit Finansinspektionens godkännande att etablera ett obligationsprogram, Medium Term Notes (MTN). Programmet har en låneram om 5 miljarder SEK och ger möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden.

Med syfte att öka flexibiliteten i Swedavias ansträngningar med att utveckla effektiva flygplatser med fokus på resenären etableras nu ett obligationsprogram med total låneram motsvarande 5 miljarder SEK. Prospektet finns tillgängligt på Swedavias hemsida www.swedavia.se samt på www.finansinspektionen.se.

- Vi vill diversifiera vår finansiering och därmed förbättra förutsättningarna för ett tillgängligt Sverige. Därtill måste vi också säkerställa våra flygplatsers långsiktiga kapacitet så att vi kan möta behoven från våra kunder och partners på ett attraktivt sätt, säger Karl Wistrand, vice VD och CFO Swedavia.

SEB står som ledarbank och är också emissionsinstitut tillsammans med Danske Bank, Nordea, Handelsbanken Capital Markets och Swedbank.

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.