Gå till innehåll

Swedavias flygplatser mot nytt resenärsrekord

2014-12-04, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med två procent under november jämfört med samma period 2013. Totalt reste eller ankom drygt 2,8 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med 50 000.

Under november månad reste drygt 2,8 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed två procent fler jämfört med november föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 50 000. Antalet utrikesresenärer var nära 1,7 miljoner vilket är en ökning med fyra procent jämfört med samma månad förra året.

Hittills under 2014 har antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökat med sju procent till drygt 33 miljoner. Det innebär att Swedavia med största sannolikhet att 2014 kommer att innebära nytt resenärsrekord för Swedavia.

– Vi arbetar målmedvetet för att möta tillväxten av resenärer vid våra flygplatser. Därmed möjliggörs också en fortsatt utveckling av direktdestinationer vid flygplatserna vilket leder till ökad tillgänglighet och förbättrad konkurrenskraft i hela Sverige, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik har under året ökat med tre procent till drygt 190 000 jämfört med motsvarande period föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.