Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för december och helår 2023

2024-01-05, kl. 06:00

Återhämtningen för flygresandet fortsatte under 2023, främst drivet av ökat utrikesresande och ett stärkt linje- och destinationsutbud på Stockholm Arlanda Airport. Under året flög fler än 32 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med i fjol och cirka 80 procent av nivåerna före pandemin.

Återhämtningen för flygresandet fortsatte under 2023, främst drivet av ökat utrikesresande och ett stärkt linje- och destinationsutbud på Stockholm Arlanda Airport. Under året flög fler än 32 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med i fjol och cirka 80 procent av nivåerna före pandemin. Trenden med ett starkt utrikesresande och en svagare utveckling för inrikesresandet förstärktes något i december. Året präglas också av en stark operativ leverans på Swedavias flygplatser och en smidigare resenärsupplevelse på Arlanda tack vare den nya säkerhetskontrollen, som i kombination med ett förbättrat kommersiellt utbud har lett till markant ökad kundnöjdhet. Trenderna från 2023 bedöms bestå i inledningen av 2024 med konjunktur- och omvärldsläget som fortsatta osäkerhetsfaktorer.

- Flygets återhämtning fortsatte under 2023 med en stark utveckling för utrikesresandet, medan den svagare trenden för inrikestrafiken förstärktes något under årets slut. Under året var vår operativa förmåga på våra flygplatser i allmänhet och Arlanda i synnerhet mycket god. Tack vare engagerad personal och våra investeringar i både en toppmodern säkerhetskontroll i världsklass på Arlanda och ett förstärkt kommersiellt utbud har resenärsupplevelse och kundnöjdhet kunnat förbättras, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Under året tillkom närmare 40 nya flyglinjer och 9 nya destinationer vid Swedavias flygplatser. De flygbolag som stod för flest nya linjer under 2023 var SAS, Ryanair och Eurowings. Åre Östersund öppnade en ny flyglinje till Köpenhamn med SAS i december och SAS öppnade Arlanda-Agadir i november. Andra större öppningar under året är exempelvis United som återkom med en flyglinje mellan New York och Arlanda, Wizz Air valde att etablera sig under hösten på Arlanda, Royal Jordanian Airlines etablerade sig på Arlanda med en linje till Amman samt flög SAS New York-Göteborg Landvetter under sommarsäsongen 2023.

Med den nya moderna säkerhetskontrollen i Terminal 5 på Arlanda har väntetiderna i säkerhetskontrollen på kortats markant. I december var väntetiden för resenärerna som passerade i den nya säkerhetskontrollen i genomsnitt under 2 minuter.

Under helåret 2023 reste fler än 32 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med helåret 2022. Utrikesresandet ökade med 19 procent till nära 24 miljoner resenärer medan inrikesresandet ökade med 10 procent. Under december som enskild månad reste totalt sett drygt 2,2 miljoner resenärer via Swedavias flygplatser. Nära 1,7 miljoner reste utrikes, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med december förra året. Inrikesresandet minskade med 13 procent till nära 600 000 resenärer under december jämfört med december i fjol.

Stockholm Arlanda Airport hade nära 22 miljoner resenärer totalt sett under 2023, vilket är en ökning med 19 procent jämfört med 2022. Utrikesresandet ökade med 20 procent till drygt 18 miljoner resenärer medan inrikesresandet ökade med 13 procent till fler än 3,5 miljoner resenärer. Under december månad hade Stockholm Arlanda Airport drygt 1,5 miljoner resenärer under, en ökning med 3 procent jämfört med december i fjol. Utrikesresandet ökade med 7 procent till drygt 1,3 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 12 procent till nära 250 000 resenärer.

Göteborg Landvetter Airport hade drygt 5 miljoner resenärer under 2023, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2022. Utrikesresandet ökade med 18 procent till fler än 4,5 miljoner resenärer medan inrikesresandet ökade med 8 procent till nära 700 000 resenärer. Under december månad hade Göteborg Landvetter Airport drygt 350 000 resenärer, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med december 2022. Utrikesresandet ökade med 10 procent till drygt 300 000 resenärer medan inrikesresandet minskade med 21 procent till drygt 40 000 resenärer.

Övriga Swedavia-flygplatser hade en varierande utveckling under helåret 2023 och under december som enskild månad. Av Swedavias regionala flygplatser hade Åre Östersund, Luleå Airport och Umeå Airport den starkaste utvecklingen under året jämfört med 2022. Luleå Airport är den regionala flygplats som återhämtat sig bäst jämfört med före pandemin, 2019.
Malmö Airport och Bromma Stockholm Airport hade en svagare utveckling jämfört med övriga flygplatser och resandet minskade med 26 procent respektive 20 procent jämfört med december föregående år.

December månads trafikutveckling - antal resenärer:

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Vanliga frågor och svar | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se