Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för juni 2022

2022-07-08, kl. 06:00

Närmare 2,9 miljoner resenärer flög via Swedavias flygplatser under månaden och juni blir därmed den tredje månaden i följd med rekord i antal resenärer sedan pandemins start. Juni är vanligen årets starkaste resemånad på grund av ökad efterfrågan och tillskottet av linjer under sommaren.

Kösituationen i säkerhetskontrollerna på Arlanda har stabiliserats tack vare de kraftfulla åtgärder som Swedavia initierat. Bemanningssituationen fortsätter att förbättras kontinuerligt och de långa köerna uppstår alltmer sällan. Rekryteringsbehovet är dock fortsatt stort och en utmaning i hela branschen, såväl bland aktörer på Arlanda som på ett stort antal flygplatser runt om i Europa.

Swedavias tio flygplatser hade sammanlagt nära 2,9 miljoner resenärer i juni, en ökning med hela 272 procent jämfört med fjolårets juni. Jämfört med 2019, det vill säga före pandemin, är 74 procent av resenärerna tillbaka vid Swedavias flygplatser under månaden. Arlanda hade under månaden de tio största resdagarna sedan pandemins start.

- Vi har nu ett stabilare läge på Arlanda och en förbättrad kösituation till säkerhetskontrollen. Detta trots den starka reseutvecklingen under månaden. Kombinationen av våra kraftfulla åtgärder, som att stärka bemanningen, att öppna Terminal 4 och att begränsa tillträdet till Terminal 5, ger effekt. De långa köerna till säkerhetskontrollen uppstår mer sällan och genomströmningen har förbättrats, men vid vissa peaktider är köerna fortfarande för långa vilket jag beklagar. Bemanningssituationen kommer att fortsätta förbättras kontinuerligt under resten av sommaren, men det kommer som alltid under denna reseintensiva period att uppstå köer till såväl incheckning, säkerhetskontroll och gränskontrollen under resten av sommaren. Tillsammans med våra samarbetspartners på flygplatsen gör vi vårt yttersta för att hantera situationen på bästa sätt, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Vi värderar löpande ytterligare åtgärder för att förbättra genomströmningen på Arlanda och rekryteringsinsatserna fortsätter hos våra samarbetspartners för att möta det ökande resandet. Bemanningsbristen är dock fortsatt stor och en utmaning i hela branschen, såväl bland aktörerna på Arlanda som på många flygplatser runt om i Europa, och kan i kombination med strejker leda till fortsatta utmaningar i uppstarten för flyget efter pandemin, säger Jonas Abrahamsson.

Under månaden fortsatte Swedavia att vidta åtgärder för att möta det ökande resandet och utöka verksamheten på Arlanda. I mitten av juni öppnades Terminal 4 på nytt, med fler incheckningsdiskar och ytterligare en säkerhetskontroll. Samtidigt togs den nya förbindelsegången mellan Terminalerna 4 och 5 i bruk. Passagen gör det möjligt att för resenärer att gå mellan terminalerna på insidan av flygplatsen.

För att utvika trängsel och minska köerna till säkerhetskontrollen i Terminal 5 har Swedavia också beslutat att begränsa tillträdet till Terminal 5 till resenärer som ska resa tre timmar eller tidigare.

Stora insatser har också gjorts och görs fortsatt för att förstärka bemanningssituationen på flygplatsen och särskilt i säkerhetskontrollen på Arlanda. Avarn, som ansvarar för säkerhetskontrollen, välkomnar vecka för vecka nya medarbetare och ett hundratal medarbetare kommer vara klara för arbete i säkerhetskontrollen under juli, vilket kommer att leda till en fortsatt förbättrad kösituation. Swedavia har även tagit in ytterligare en säkerhetsleverantör för att underlätta bemanningssituationen.

I tillägg till de cirka 200 Swedavia-medarbetare inklusive bemanningskonsulter som rekryterats för att under sommaren stötta resenärer i flygplatsens resenärsflöden är ytterligare ett hundratal medarbetare på väg in för att stärka bemanningsläget på Arlanda.

Av de totalt 2 857 000 resenärer i juni var 2 163 000 utrikesresenärer och 694 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 23 procent medan inrikesresandet minskade med 33 procent jämfört med juni 2019, före pandemin. I årstakt var dock den totala ökningen 272 procent i juni jämfört med juni 2019 respektive 365 procents ökning i årstakt jämfört med 2021.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade 1 933 000 resenärer i juni, vilket var en minskning med 23 procent jämfört med juni 2019. Utrikesresandet minskade med 22 procent medan inrikesresandet minskade med 27 procent i juni jämfört med juni 2019, före pandemin. Jämfört med juni förra året ökade resandet med 317 procent i juni.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 479 000 resenärer i juni. Det var en minskning med 27 procent jämfört med juni 2019. Utrikesresandet minskade med 23 procent medan inrikesresandet minskade med 46 procent jämfört med juni 2019 och nivåerna före pandemin. Jämfört med juni 2021 ökade antalet resenärer med 281 procent.

Bromma Stockholm Airport hade 105 000 resenärer i juni. Det var en minskning med 49 procent jämfört med juni 2019. Utrikesresandet minskade med 60 procent medan inrikesresandet minskade med 48 procent jämfört med juni 2019. Jämfört med juni 2021 ökade antalet resenärer från låga nivåer med 141 procent.

Malmö Airport hade totalt 124 000 resenärer i juni. Det var en minskning med 33 procent jämfört med juni 2019. Utrikesresandet minskade med 29 procent medan inrikesresandet minskade med 38 procent jämfört med juni 2019. Jämfört med juni 2021 ökade antalet resenärer med 141 procent.

Övriga sex regionala Swedavia flygplatser hade en klart stärkt resenärutveckling i juni jämfört med juni förra året. Samtliga flygplatser understiger antalet resenärer i juni 2019. Luleå Airport är den flygplats som har den största återhämtningen av Swedavias flygplatser under juni jämfört med juni 2019.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammantaget minskat med drygt 65 miljoner resenärer sedan pandemins start för 28 månader sedan.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Allt du behöver veta inför din resa | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.