Gå till innehåll

Fler reste med flyget i augusti

2015-09-07, kl. 08:55

Fler och fler väljer flyget. Under augusti månad förstärktes tillväxten ytterligare av flygresenärer på Swedavias flygplatser. Antalet resenärer ökade med sex procent under augusti jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sju procent. Inrikesresandet ökade med fyra procent. Totalt reste eller ankom nära 3,4 miljoner resenärer vilket motsvarar en ökning med 195 000 resenärer.

Fler och fler väljer flyget. Under augusti månad förstärktes tillväxten ytterligare av flygresenärer på Swedavias flygplatser. Antalet resenärer ökade med sex procent under augusti jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sju procent. Inrikesresandet ökade med fyra procent. Totalt reste eller ankom nära 3,4 miljoner resenärer vilket motsvarar en ökning med 195 000 resenärer.

Under augusti månad reste nära 3,4 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Antalet resenärer är därmed sex procent fler jämfört med augusti föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 195 000. Antalet utrikesresenärer var drygt 2,3 miljoner vilket är en ökning med sju procent jämfört med samma månad förra året. Inrikesresandet ökade med fyra procent till nära 1,1 miljon resenärer.­

- Vårt arbete för att stärka tillgängligheten inom och utom Sverige ger gott resultat och alltfler resenärer har nu möjlighet att resa direkt till sin slutdestination. Även inrikesresandet utvecklas positivt vilket visar på behovet av en fortsatt god konkurrenssituation inom den svenska flygmarknaden, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med fem procent till 24,7 miljoner.

Utrikestrafiken har ökat med 7 procent under årets första åtta månader. Antalet landningar i linjefart och chartertrafik var drygt 17 000 under augusti månad, vilket innebär en ökning med två procent jämfört med föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.