Gå till innehåll

Fler väljer att resa utrikes med flyg

2015-04-09, kl. 08:45

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med tre procent under mars jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sex procent. Totalt reste eller ankom drygt 2,9 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med 85 000 resenärer.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med tre procent under mars jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sex procent. Totalt reste eller ankom drygt 2,9 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med 85 000 resenärer.

Under mars månad reste drygt 2,9 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed tre procent fler jämfört med mars föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen drygt 85 000. Antalet utrikesresenärer var drygt 1,8 miljoner vilket är en ökning med sex procent jämfört med samma månad förra året. Siffrorna påverkades negativt av den strejk som drabbade Norwegian under månaden.

- Sverige har ett allt större utbyte med omvärlden och lyckas attrahera fler besökare än tidigare. En viktig drivkraft bakom detta är nya flygbolagssatsningar som resulterat i att svensk tillgänglighet just nu utvecklas bättre än övriga nordiska länder, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med tre procent till nära 8 miljoner.

Det internationella resandet till och från Sverige visar en fortsatt god tillväxt. Utrikestrafiken har ökat med 7 procent under det första kvartalet. Sedan 2013 har flera internationella flygbolag etablerat direktlinjer till Sverige och passagerarsiffrorna är ett bevis på att Sverige är en intressant destination. Swedavias mål är att fungera som en tillväxtmotor i samhället genom att ytterligare öka tillgängligheten till och från Sverige.

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik var totalt 17 800 under mars månad, vilket är något färre jämfört med föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.