Gå till innehåll

​Fortsatt ökning för flyget

2015-07-06, kl. 09:00

Den starka tillväxten av flygresenärer fortsätter. Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under juni jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sex procent. Totalt reste eller ankom drygt 3,5 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna under juni. Det är en ökning med 126 000 resenärer.

Den starka tillväxten av flygresenärer fortsätter. Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under juni jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sex procent. Totalt reste eller ankom drygt 3,5 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna under juni. Det är en ökning med 126 000 resenärer.

Under juni månad reste drygt 3,5 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed fyra procent fler jämfört med juni föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 126 000. Antalet utrikesresenärer var drygt 2,4 miljoner vilket är en ökning med sex procent jämfört med samma månad förra året. ­

Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med fyra procent till drygt 18 miljoner.

Det internationella resandet till och från Sverige visar en fortsatt mycket god tillväxt. Utrikestrafiken har ökat med sex procent under årets första sex månader. Antalet landningar i linjefart och chartertrafik var 18 400 under juni månad, vilket innebär en ökning med tre procent jämfört med föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.