Gå till innehåll

Fortsatt stark ökning av utrikesresandet

2015-03-05, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med fyra procent under februari jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sju procent. Totalt reste eller ankom drygt 2,5 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med nära 100 000.

Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med fyra procent under februari jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sju procent. Totalt reste eller ankom drygt 2,5 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med nära 100 000.

Under februari månad reste drygt 2,5 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed fyra procent fler jämfört med februari föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen nästan 100 000. Antalet utrikesresenärer var drygt 1,5 miljoner vilket är en ökning med sju procent jämfört med samma månad förra året.

Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med tre procent till drygt fem miljoner.

Den starka tillväxten av det internationella resandet till och från Sverige är ett bevis på att Sverige är en intressant destination. Swedavia arbetar målmedvetet för en fortsatt utveckling av direktdestinationer till och från landet. Att öka tillgängligheten därmed förbättra konkurrenskraften i hela Sverige är ett av Swedavias viktigaste mål.

Antalet landningar i linjefart och chartertrafik var totalt 15 500 under februari månad, vilket är oförändrat jämfört med föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.