Gå till innehåll

Ökat flygresande både inrikes och utrikes

2015-05-07, kl. 09:00

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under april jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sex procent och inrikesresandet med en procent. Totalt reste eller ankom nära 3,1 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med 115 000 resenärer.

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade med fyra procent under april jämfört med samma period 2014. Utrikesresandet ökade med sex procent och inrikesresandet med en procent. Totalt reste eller ankom nära 3,1 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med 115 000 resenärer.

Under april månad reste drygt 3,1 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed fyra procent fler jämfört med april föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen drygt 115 000. Antalet utrikesresenärer var drygt 1,9 miljoner vilket är en ökning med sex procent jämfört med samma månad förra året.­

– De investeringar vi nu gör möjliggör för fler direktförbindelser med omvärlden, inte minst från Stockholm Arlanda Airport som vi utvecklar till Skandinaviens ledande flygplats. Samtidigt skapas också bättre förutsättningar för inrikesflyg med fler valmöjligheter och förenklat resande inom landet som följd, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med fyra procent till 11, 1 miljoner.

Det internationella resandet till och från Sverige visar en fortsatt god tillväxt. Utrikestrafiken har ökat med 6 procent under årets första fyra månader. Det bekräftar Swedavias ambition att vara en ledande tillväxtmotor i det svenska samhället. Antalet landningar i linjefart och chartertrafik var drygt 17 700 under april månad, vilket innebär en ökning med tre procent jämfört med föregående år.

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-109 01 00.