Gå till innehåll

Ökat utrikesresande i oktober

2015-11-06, kl. 08:00

Den starka tillväxten i utrikesresandet med flyg fortsatte under oktober. Antalet resenärer till och från Swedavias flygplatser ökade med totalt fem procent under oktober jämfört med samma period 2014. Utrikesresande ökade med hela nio procent.

Den starka tillväxten i utrikesresandet med flyg fortsatte under oktober. Antalet resenärer till och från Swedavias flygplatser ökade med totalt fem procent under oktober jämfört med samma period 2014. Utrikesresande ökade med hela nio procent.

Procentuellt störst ökningar hade Göteborg Landvetter Airport med 32 procent och Bromma Stockholm Airport med 21 procent. För landets största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, ökade utrikestrafiken med fem procent i oktober.

Under oktober reste totalt nära 3,5 miljoner till eller från någon av Swedavias tio svenska flygplatser. Antalet resenärer är därmed fem procent fler jämfört med oktober föregående år. Mätt i antalet resenärer motsvarar ökningen 170 000. Antalet utrikesresenärer var nära 2,2 miljoner vilket är en ökning med nio procent jämfört med samma månad förra året. Inrikesresandet har hittills i år totalt ökat med en procent till nära 11 miljoner resenärer.

Stockholm Arlanda Airport har hittills i år haft drygt 19,6 miljoner resenärer, Göteborg Landvetter Airport 5,2 miljoner och Bromma Stockholm Airport drygt 2 miljoner.

– En bidragande orsak till tillväxten är att resenärer kan välja direktflyg till allt fler destinationer. Genom flygbolagssatsningarna väljer nu 28 procent av de interkontinentala resenärerna vid Stockholm Arlanda Airport att resa direkt till sin slutdestination. Det är nära en fördubbling jämfört med 2013. Samtidigt visar resandet vid Göteborg Landvetter Airport styrka med nya förbindelser såväl inrikes som utrikes, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

Hittills under 2015 har antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökat med fem procent till 31, 8 miljoner.

Viktiga händelser under oktober:

  • Visby Airport har ökat inrikesresandet med sex procent under året
  • Göteborg Landvetter Airport hade närmare 450 000 utrikesresenärer
  • Luleå ökade med två procent till närmare 100 000 inrikesresenärer

Trafikstatistiken för Swedavias tio flygplatser finns på www.swedavia.se under Press och Trafikstatistik.

För ytterligare kommentarer kontakta Swedavia Pressavdelning på telefon 010-10 90 100.