Gå till innehåll

Fler resenärer vid Swedavias flygplatser

2017-11-06, kl. 12:43

Under oktober 2017 reste drygt 3 700 000 passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser – en ökning med fem procent jämfört med oktober 2016. Utrikesresandet ökade med sju procent, till 2 400 000 passagerare.

I oktober reste drygt 3 700 000 passagerare till eller från någon av Swedavias tio flygplatser – en ökning med fem procent jämfört med oktober 2016. Utrikesresandet ökade med sju procent, till 2 400 000 passagerare. Inrikesresandet ökade med två procent jämfört med föregående år, till 1 300 000 passagerare.

Till eller från Stockholm Arlanda Airport reste 2 400 000 passagerare, en ökning med sju procent jämfört med samma period förra året. Av dessa var 1 841 000 utrikesresenärer, en ökning med sju procent. Inrikestrafiken ökade med fyra procent till 527 000 passagerare.

Resandet till och från Göteborg Landvetter Airport ökade med sex procent till 606 000 passagerare i oktober. Antalet utrikesresande ökade med åtta procent jämfört med föregående år – 464 000 passagerare reste utrikes till eller från Landvetter under oktober 2017.

Övriga passagerarökningar i oktober noterades på Kiruna Airport med sju procent och Åre Östersund Airport där 46 000 personer reste till eller från flygplatsen, en ökning med fem procent från föregående år.

Hittills i år har 36 000 000 passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser vilket är en ökning med sju procent jämfört med januari-oktober 2016. Antalet utrikespassagerare ökade med nio procent och inrikes med tre procent.

Trafikstatistiken för Swedavia finns på www.swedavia.se under Statistik.