Gå till innehåll

Passagerarrekord på Swedavias flygplatser i januari

2018-02-08, kl. 08:30

Över 2 900 000 passagerare flög till eller från Swedavias flygplatser under januari 2018, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande månad 2017. Utrikesresenärerna ökade med över 3 procent till över 1 900 000 stycken. Antalet inrikes resenärer ligger kvar på i princip samma nivå; 1 006 000 passagerare.

Över 2 900 000 passagerare flög till eller från Swedavias flygplatser under januari 2018, vilket är en ökning med 2 procent jämfört med motsvarande månad 2017. Utrikesresenärerna ökade med över 3 procent till över 1 900 000 stycken. Antalet inrikes resenärer ligger kvar på i princip samma nivå; 1 006 000 passagerare.

Stockholm Arlanda Airport ökade med 2 procent till över 1 800 000 passagerare. Göteborg Landvetter Airport ökade med 2 procent till över 450 000 passagerare och Bromma Stockholm Airport ökade med 3 procent till 185 000 passagerare.

På de övriga sju flygplatserna noterades relativt små förändringar i antalet passagerare. Störst ökning i absoluta tal bland dessa hade Malmö Airport (med 156 000 passagerare, en ökning med 2 procent) och Åre Östersund Airport (med 46 000 passagerare, en ökning med 5 procent).

Antalet passagerare för den senaste (rullande) tolvmånadersperioden uppgick till 41 980 000, vilket är en ökning med 6 procent.

Under senaste (rullande) tolvmånadersperioden ökade inrikestrafiken med 2 procent till 14 000 000 och utrikestrafiken ökade med 8 procent till 27 960 000.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns på www.swedavia.se under Om Swedavia/Om Swedavia/Statistik. https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/

För mer information, vänligen kontakta Swedavia pressjour, telefon 010-10 90 100 eller press@swedavia.se