Gå till innehåll

Swedavia emitterar hybridobligationer om 1 miljard SEK

2019-11-20, kl. 18:00

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedavia har framgångsrikt emitterat SEK 1 miljard efterställda hybridobligationer med en evig löptid och första inlösendag 26 november 2024. Hybridobligationerna har en rörlig ränta upp till första inlösendagen om 3m STIBOR + 150 baspunkter.

Investerarintresset för obligationslånet var stort och emissionen övertecknades.

Emissionslikviden kommer redovisas som eget kapital och användas till löpande verksamhet inklusive refinansiering av existerade skuld samt finansiering av investeringar.

Swedavia avser att ansöka om upptagande av handel av hybridobligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Nordea och SEB har agerat Joint Lead Managers i samband med transaktionen.

Information om Swedavias finansiering återfinns på swedavia.se under Om Swedavia/Finansiell information.

2019-11-20

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2019 kl. 18.00 CET.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,9 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.