Gå till innehåll

Swedavia kommenterar nyhetsuppgifterna om ny leverantör av säkerhetskontrollsutrustning till Stockholm Arlanda Airport

2022-02-18, kl. 10:06

Stockholm Arlanda Airport moderniseras och får under 2023 bland annat en ny säkerhetskontroll i Terminal 5. Swedavia har efter en offentlig upphandling tecknat avtal med en leverantör av ett standardsystem för kontroll av resenärernas handbagage i säkerhetskontrollen.

Stockholm Arlanda Airport moderniseras och får under 2023 bland annat en ny säkerhetskontroll i Terminal 5. Swedavia har efter en offentlig upphandling tecknat avtal med en leverantör av ett standardsystem för kontroll av resenärernas handbagage i säkerhetskontrollen. Systemet hanterar inte personuppgifter eller andra känsliga uppgifter. Upphandlingen har följt gällande upphandlingsregler (LUF) och genomförts i enlighet med Säkerhetsskyddslagen.

Efter genomförd upphandling har ett avtal tecknats med Nuctech, som är en etablerad leverantör av granskningsutrustning till ett antal flygplatser, hamnar och gränskontroller runt om i Europa. Nuctech är ett kinesiskt bolag och röntgenutrustningen är tillverkad av bolagets dotterbolag i Polen. Röntgenutrustningen kommer att installeras och driftsättas av den svenska underleverantören NSC Sweden.

– Utrustningen från Nuctech är godkänd av ECAC, som är ansvarig myndighet för godkännande av den granskningsutrustning som får användas av flygplatser inom Europa. Upphandlingen följer också reglerna enligt Säkerhetsskyddslagen. Swedavia kommer också att teckna ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören, säger Mats Paulsson, chef för Corporate Security på Swedavia.

Röntgenutrustningen är en standardutrustning med den senaste tekniken för att kontrollera handbagage och innebär att resenärerna inte längre behöver röntga elektronik och vätskor separat. Systemet kommer att användas som en del i den nya säkerhetskontrollen i Terminal 5 som beräknas stå klar 2023. Arbetet i säkerhetskontrollen kommer att utföras och bemannas av Swedavias upphandlade aktör för säkerhetskontroll, det svenska säkerhetsföretaget Avarn Security.

– Ett säkerhetskyddsavtal innebär att man som leverantör är skyldig att upprätthålla det säkerhetsskydd som krävs för att skydda den säkerhetskänsliga verksamhet där utrustningen används. Detta regleras i ett säkerhetsskyddsavtal. Avtalet tecknas i samband med det kommersiella avtalet mellan Swedavia och leverantören, samt eventuella underleverantörer. I avtalet regleras områdena informationssäkerhet, personalsäkerhet – som säkerhetsprövning – och fysisk säkerhet. Detta är ett dock ett standardsystem för röntgen som inte kommer att hantera några personuppgifter eller andra känsliga uppgifter, säger Mats Paulsson.

Upphandlingen av det nya röntgensystemet har gjorts enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och en handfull i huvudsak internationella aktörer valde att delta upphandlingen. I kvalificeringsomgången utvärderades leverantörerna på ekonomisk och teknisk kapacitet. Därefter har de bolag som gått vidare i upphandlingen behövt uppfylla ett 60-tal kvalitetsparametrar samt krav på IT-säkerhet och krav kopplat till Säkerhetsskyddslagen. Upphandlingslagstiftningen innebär också att de leverantörer som uppfyller de formella kriterierna för upphandlingen inte kan diskrimineras.

- Vår bedömning är att vi följt gällande lagstiftning både när det gäller upphandlingen och säkerhetslagstiftningen och vi har gjort de säkerhetsskyddsbedömningar som man ska göra inför en sådan här upphandling. Men vi välkomnar självfallet att Transportstyrelsen nu tittar på ärendet och gör sin bedömning. Vi kommer att ha dialog med Transportstyrelsen i den här frågan under närmaste tiden, säger Mats Paulsson.

Intervju med Mats Paulsson i Aftonbladet TV 1/3:
Swedavias säkerhetsdirektör: "Det finns ingenting som kan gå tillbaka till Kina" - Aftonbladet TV

Intervju med Mats Paulsson i Sveriges Radio P1 Morgon 17/2:
Kritiserad upphandling - P1-morgon | Sveriges Radio

För mer information om Arlandas utvecklingsprogram och aktuella projekt:
Stockholm Arlanda Airport | Swedavia