Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för juli 2022

2022-08-08, kl. 06:00

För andra månaden i följd nådde antalet resenärer i juli nära tre miljoner vid Swedavias flygplatser, drivet av en stark utveckling för utrikesresandet, som i årstakt visade på mer än en fördubbling. Månaden präglades också av strejker och fortsatta störningar i Europa. Kösituationen till säkerhetskontrollen på Arlanda har förbättrats avsevärt sedan inledningen av sommaren.

För andra månaden i följd nådde antalet resenärer i juli nära tre miljoner vid Swedavias flygplatser, drivet av en stark utveckling för utrikesresandet, som i årstakt visade på mer än en fördubbling. Månaden präglades också av strejker och fortsatta störningar i Europa, kopplat till utmaningarna i återstarten för flyget efter pandemin. Kösituationen till säkerhetskontrollen på Arlanda har förbättrats avsevärt sedan inledningen av sommaren.

Swedavias tio flygplatser hade sammanlagt drygt 2,8 miljoner resenärer i juli månaden, vilket är en fördubbling jämfört med fjolårets juli-siffror, men fortsatt 25 procent lägre jämfört med 2019 före pandemin. Stockholm Arlanda Airport och Luleå Airport hade i juli en bättre utveckling än genomsnittet, medan utrikesresandet vid Malmö Airport och inrikesresandet vid Luleå Airport nådde nivåer nära prepandemin under månaden.

- Det är fortsatt högt tryck i sommarresandet på flertalet av våra flygplatser. Efter två år med pandemin har vi kunnat välkomna närmare sex miljoner resenärer till våra flygplatser under sommarmånaderna juni och juli. Flera av våra flygplatser har haft en stark återhämtning i resandet till nivåer nära resandet före pandemin. Tack vare fantastiska och extraordinära insatser både från våra medarbetare på Swedavia och våra samarbetspartners har vi kunnat förbättra kösituationen och minska trängseln på Arlanda markant sedan inledningen av sommaren, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Utmaningar i Europa fortsätter dock att påverka både punktligheten på våra flygplatser och leder tyvärr även till mer försenat bagage när nu fler resenärer kommer tillbaka än reser från våra flygplatser. Bagagesituationen på Arlanda är trots omständigheterna stabil och flyter på. Flygbolagens marktjänstbolag arbetar intensivt med att resenärerna ska få sitt bagage så snart som möjligt och från Swedavias sida stöttar vi med att tillhandahålla mer lokaler och personal på plats i ankomsthallen, säger Jonas Abrahamsson.

Stora insatser gjordes även i juli för att förstärka bemanningssituationen på Arlanda och särskilt i säkerhetskontrollen. Avarn, som ansvarar för säkerhetskontrollen, välkomnade ett hundratal nya medarbetare under månaden och ytterligare ett 80-tal medarbetare kommer under augusti.

I kombination med kompletterande åtgärder i terminal från Swedavias sida har det inneburit en markant förbättrad kösituation till säkerhetskontrollen i Terminal 5, där cirka 80 procent av alla resenärer nu har en kötid under 15 minuter och cirka 50 procent en kötid under 10 minuter. För säkerhetskontrollerna i övriga terminaler på flygplatsen är väntetiderna fortsatt normala för säsongen.

Av de totalt 2 819 000 resenärerna under juli var 2 293 000 utrikesresenärer och 526 000 inrikesresenärer, vilket motsvarar en ökning i årstakt med 123 procent för utrikesresandet respektive 34 procent för inrikesresandet. Europatrafiken stod för den överlägset största delen av trafiken, som fördubblades i juli i årstakt. Även flygtrafiken till övriga världen ökade kraftigt från låga nivåer.

Stockholm Arlanda Airport hade 1 927 000 resenärer och därmed för andra månaden i följd närmare 2 miljoner resenärer. Utrikesresandet fortsatte att öka och nådde drygt 1 723 000 utrikesresenärer. Antalet inrikesresenärer uppgick till 204 000. Sammantaget ökade resandet vid Arlanda med närmare 120 procent jämfört med fjolåret, men är drygt 20 procent lägre jämfört 2019-års nivåer. London var i särklass största utrikesdestinationen i juli, följt av Amsterdam och Helsingfors.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 499 000 resenärer i juli. Utrikesresandet fördubblades jämfört med 2021, medan inrikesresandet ökade med 70 procent. Resandet låg på flygplatsen cirka 25 procent under prepandemi-nivåerna. Frankfurt, Amsterdam och Munchen var de största utrikesdestinationerna under månaden.

Bromma Stockholm Airport hade 88 000 resenärer, en ökning med drygt 30 procent jämfört juli 2021 och 44 procent lägre jämfört med samma månad 2019.

Malmö Airport hade totalt 126 000 resenärer i juli, en ökning med 60 procent jämfört med juli 2021, främst drivet av en stark utveckling för utrikesresandet. Flygplatsen hade nära 89 000 utrikesresenärer under månaden, vilket är nära nivåerna i utresandet före pandemin. Sammantaget låg resandet på drygt 80 procent av resandet före pandemin 2019.

Övriga sex regionala Swedavia flygplatser hade en varierande utveckling beroende på säsongseffekter och strejker. Bland annat Visby Airport såg en kraftig ökning i utrikesresandet vid flygplatsen och på Luleå Airport fortsatte inrikesresandet att stärkas till nivåer i paritet med inrikesresandet 2019.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Allt du behöver veta inför din resa | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information
, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.