Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för maj 2022

2022-06-08, kl. 07:00

Under maj fortsatte den snabba återhämtning för flygresandet och med drygt 2,6 miljoner resenärer nåddes ett nytt rekord för en enskild månad sedan pandemins inledning. Den starka utvecklingen drivs främst av ett ökat utrikesresande och särskilt på Arlanda, där flygresandet på kort tid har ökat kraftigt.

Under maj fortsatte den snabba återhämtning för flygresandet och med drygt 2,6 miljoner resenärer nåddes ett nytt rekord för en enskild månad sedan pandemins inledning. Den starka utvecklingen drivs främst av ett ökat utrikesresande och särskilt på Arlanda, där flygresandet på kort tid har ökat kraftigt. Jämfört med inledningen av året, såväl januari som februari, tog flygplatsen emot en miljon fler resenärer i maj och antalet resenärer nådde sammantaget den högsta nivån sedan december 2019. Swedavia fortsätter att utöka verksamheten på Arlanda för att svara mot det starkt ökande resandet och flera viktiga trafiklanseringar i juni, bland annat nya direktlinjer till Toronto och New York. Den 15 juni tas Terminal 4 och ytterligare en säkerhetskontroll i drift.

Swedavias tio flygplatser hade sammanlagt drygt 2,6 miljoner resenärer i maj, en ökning med hela 492 procent jämfört med fjolårets maj. Maj är den hittills starkaste resemånaden sedan pandemins inledning. Jämfört med 2019, före pandemin, är nu 73 procent av resenärerna tillbaka vid Swedavias flygplatser, där återhämtningen i antal resenärer är störst på Stockholm Arlanda Airport.

- Maj är generellt sett en stor resemånad och av våra flygplatser hade Arlanda flera av de mest reseintensiva dagarna hittills sedan pandemins start. Den starka återhämtningen fortsatte både inom Europa- och inrikesresandet och trafiken ökar nu vecka för vecka. I spåren av pandemin finns ett uppdämt behov av att resa för att träffa vänner och familj och för att semestra. Flygbolagens fortsatta satsningar på ett förbättrat flyglinjeutbud driver på utvecklingen ytterligare. I juni tillkommer ett flertal större trafiklanseringar, både till Nordamerika och Europa, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Den starka efterfrågan på flygresor förväntas därmed fortsätta i juni och i kombination med flera lanseraringar bidra till en ökad tillväxt i antal resenärer. Med start i juni öppnar SAS en helt ny flyglinje till Toronto i Kanada. Amerikanska Delta Air Lines återkommer till Arlanda med en linje till New York och Nile Air startar en linje till Kairo. Därutöver öppnas 16 linjer inom Europa från Arlanda och tre från Landvetter.

- Vi genomför en rad extraordinära insatser för att stärka upp bemanningen och öka genomströmningshastigheten vid våra säkerhetskontroller på Arlanda för att möta en fortsatt stark resenärsutveckling. Detta tillsammans med öppnandet av Terminal 4 och ytterligare en säkerhetskontroll den 15 juni kommer att ha effekt, men med fortsatt stigande resenärsvolymer kommer det trots detta att finnas en risk för längre köer än normalt på Arlanda vid vissa tidpunkter. På våra övriga nio flygplatser är situationen gällande köer normal för säsongen, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 2,6 miljoner resenärer i maj var 1 878 000 utrikesresenärer och 760 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 24 procent medan inrikesresandet minskade med 34 procent jämfört med maj 2019, före pandemin. I årstakt var dock den totala ökningen 492 procent i maj.

Stockholm Arlanda Airport, Sveriges största flygplats, hade 1 741 000 resenärer i maj, vilket var en minskning med 24 procent jämfört med maj 2019. Jämfört med maj förra året ökade resandet med 542 procent i maj. Jämfört med maj 2019 var 72 procent av inrikes- och 77 procent av utrikesresandet tillbaka.

Göteborg Landvetter Airport hade sammantaget 427 000 resenärer i maj. Det var en minskning med 29 procent jämfört med maj 2019. Jämfört med maj 2021 ökade antalet resenärer med 564 procent. Utrikesresandet minskade med 25 procent medan inrikesresandet minskade med 47 procent jämfört med maj 2019 och nivåerna före pandemin.

Bromma Stockholm Airport hade 111 000 resenärer i maj. Det var en minskning med 54 procent jämfört med maj 2019. Utrikesresandet minskade med 64 procent medan inrikesresandet minskade med 52 procent jämfört med maj 2019. Jämfört med maj 2021 ökade antalet resenärer från mycket låga nivåer, med 423 procent, då flygplatsen knappt hade någon kommersiell flygtrafik.

Malmö Airport hade totalt 132 000 resenärer i maj. Det var en minskning med 33 procent jämfört med maj 2019. Utrikesresandet minskade med 21 procent medan inrikesresandet minskade med 42 procent jämfört med maj 2019. Jämfört med maj 2021 ökade antalet resenärer med 329 procent.

Övriga sex regionala Swedavia flygplatser hade en starkt förbättrad resenärutveckling i maj jämfört med maj i fjol, dock på nivåer som fortfarande understiger antalet resenärer i maj 2019. Kiruna Airport och Luleå Airport hade den största återhämtningen av Swedavias flygplatser under maj jämfört med maj 2019 och ligger båda två på nivåer som är nära jämförbara med nivåerna före pandemin.

Flygresandet vid Swedavias tio flygplatser har sammantaget minskat med knappt 65 miljoner resenärer sedan pandemins start för 27 månader sedan.

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Allt du behöver veta inför din resa | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.