Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för december och helåret 2022

2023-01-05, kl. 06:00

Flygreseåret 2022 präglades av en stark återhämtning för såväl flygresandet som svensk tillgänglighet, med en kraftig ökning av antalet destinationer från Swedavias flygplatser. Trots den svaga inledning på året på grund av Omikron och omvärldsoro välkomnade Swedavia närmare 28 miljoner resenärer 2022 – en ökning med drygt 130 procent jämfört med fjolårets närmare 12 miljoner resenärer.

Flygreseåret 2022 präglades av en stark återhämtning för såväl flygresandet som svensk tillgänglighet, med en kraftig ökning av antalet destinationer från Swedavias flygplatser. Trots den svaga inledning på året på grund av Omikron och omvärldsoro välkomnade Swedavia närmare 28 miljoner resenärer 2022 – en ökning med drygt 130 procent jämfört med fjolårets närmare 12 miljoner resenärer. Året fick en stark avslutning särskilt på Stockholm Arlanda Airport, som i december noterade den bästa resenärsutvecklingen under en enskild månad sedan pandemins inledning. Bäst utveckling hade Luleå Airport, där resandet under månaden översteg nivåerna före pandemin. Konjunktur, pandemiläget och andra omvärldsfaktorer har än så länge inte påverkat efterfrågan i någon större utsträckning men bidrar till en osäker marknadsbild framöver.

”2022 blev i många avseenden ett exceptionellt år såväl för Swedavia som för branschen i stort, men präglades framför allt annat av den kraftiga återhämtningen och suget efter att få resa igen efter en lång tid med pandemi. Att mötas i verkliga livet kan i många fall bara flyget möjliggöra, oavsett om det är för att träffa familj och vänner eller i jobbet. Efter en svag start på året såg vi en kraftig resenärsökning under våren och en stark sommar. Därefter har efterfrågan varit stark trots omvärlds- och konjunkturläget. Trots den starka utvecklingen och ett år då vi på kort tid mer än fördubblat antalet resenärer, är vi sammantaget fortsatt starkt påverkade av pandemins effekter. När vi summerar 2022 har vi motsvarande tio års tillbakagång i efterfrågan och antal resenärer”, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Sammanlagt reste närmare 28 miljoner resenärer vi Swedavias tio flygplatser under 2022, vilket motsvarar en ökning med drygt 130 procent jämfört med fjolårets 12 miljoner resenärer, vilket dock fortsatt är cirka 70 procent av nivåerna före pandemin 2019. Resenärsutvecklingen var främst driven av en stark efterfrågan på utrikesresor på Arlanda. Drygt 20 miljoner reste utrikes och då främst till och från Europa. För december månad enskilt var antalet resenärer närmare 2,3 miljoner, vilket var en ökning med drygt 40 procent jämfört med 2021 och knappt 80 procent av 2019 års nivåer.

”Årets resenärsutveckling har inte bara präglats av det uppdämda resebehovet, utan också av de stora satsningar som våra flygbolagskunder har gjort på den svenska marknaden i uppstarten efter pandemin. Det gäller särskilt på Arlanda, där vi haft flera viktiga nyetableringar av flygbolag och fortsatta satsningar på nya destinationer och linjer både av både nya och befintliga flygbolag. Det är ett styrkebesked och även in i det nya året ser vi fortsatt nya lanseringar. Faktorer som konjunktur och pandemiläget har än så länge inte påverkat efterfrågan i någon större utveckling, men bidrar till stor osäkerhet avseende efterfrågan på flygresor under det kommande året. Jag är dock fortsatt optimistisk om den underliggande efterfrågan på sikt och att Swedavia under året kommer att fortsätta bidra till att stärka tillgängligheten till och från Sverige”, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavias flygplatser trafikerade 309 destinationer under 2022, vilket innebär att en stor del av destinationstappet till följd av pandemin har återhämtats och särskilt på Arlanda. Antalet destinationer motsvarar drygt 80 procent totalt och drygt 90 procent på Arlanda, jämfört med antalet destinationer före pandemin under 2019. Arlanda kunde i fjol adderade närmare hela 50 nya destinationer.

Flera av Swedavias regionala flygplatser har också kunnat stärka tillgänglighet under året och särskilt den internationella tillgängligheten på Luleå Airport, där tre nya direktutrikeslinjer startade under december månad, bland annat till London och Paris.

Nya linjer i januari år är Valencia med Ryanair, Innsbruck med Eurowings och Lyon med Norwegian. Samtliga är från Arlanda. Senare i vår lanserar bland annat SAS en direktlinje till New York från Landvetter, där Air Serbia även kommer starta en direktlinje till Belgrad.

Stockholm Arlanda Airport hade drygt 18 miljoner resenärer under helåret 2022, en ökning med närmare 150 procent jämfört med 2021 och närmare 75 procent av prepandeminivåerna 2019. Under december månad enskild låg resandet på 1,5 miljoner, en ökning med närmare 50 procent jämfört med 2021 och närmare 85 procent av 2019 års resenärsnivåer.

London följt av Köpenhamn och Oslo var utrikes toppdestinationer i december på Arlanda, medan Köpenhamn var toppdestinationen för året. Starkas resenärstillväxt under året hade utomeuropeiska destinationer som Chicago följt av New York.

Göteborg Landvetter Airport hade totalt drygt 4,4 miljoner resenärer under 2022, en ökning på drygt 130 procent jämfört med 2021 och knappt 70 procent av 2019 års nivåer. Under december månad hade flygplatsen närmare 340 000 resenärer, en ökning med närmare 40 procent jämfört med 2021. Utrikes toppdestinationer var Frankfurt och Amsterdam för året, medan London var december månads toppdestination enskilt. Starkast resenärsutveckling under året hade Köpenhamn följt av London, München och Oslo.

Malmö Airport hade närmare 1,3 miljoner resenärer under 2022, närmare en fördubbling jämfört med 2021. Under december månad hade flygplatsen närmare 100 000 resenärer, en ökning med närmare 20 procent jämfört med 2021 och cirka 70 procent av 2019 års resenärsnivåer.

Flygresandet vid Swedavia flygplatser övriga sex regionala flygplatser hade en varierande utveckling under 2022. Luleå Airport hade under 2022 fortsatt den starkaste utvecklingen bland de regionala flygplatserna. Med närmare 90 000 resenärer i december låg resandet på en högre nivå jämfört med samma månad före pandemin 2019.

Sedan pandemins start för 34 månader sedan har Swedavia tappat 72 miljoner resenärer jämfört med de senaste 34 månaderna innan pandemin.

December månads trafikutveckling - antal resenärer:

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Allt du behöver veta inför din resa | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.