Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för november 2023

2023-12-05, kl. 06:00

I november hade Swedavias flygplatser närmare 2,4 miljoner resenärer, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med november i fjol. Utrikesresandet, främst på Stockholm Arlanda men också Göteborg Landvetter, drev fortsatt utvecklingen men efterfrågan försvagades något. Avmattningen i inrikesresandet höll i sig och låg under månaden på cirka 65 procent av inrikesresandet före pandemin.

I november hade Swedavias flygplatser närmare 2,4 miljoner resenärer, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med november i fjol. Utrikesresandet, främst på Stockholm Arlanda men också Göteborg Landvetter, drev fortsatt utvecklingen men efterfrågan försvagades något. Avmattningen i inrikesresandet höll i sig och låg under månaden på cirka 65 procent av inrikesresandet före pandemin.

-Flygresandet ökade sammantaget något även under november, men den svagare konjunkturen bedöms nu påverka resenärssiffrorna. Utrikesresandet på främst Stockholm Arlanda och Göteborg Landvetter ökade med cirka 5 procent jämfört med motsvarande månad i fjol, vilket var en något svagare utveckling jämfört med föregående månader. Samtidigt minskade inrikesresandet, vilket är bekymmersamt och riskerar om denna utveckling fortsätter att leda till ett minskat destinationsutbud, högre biljettpriser och sammantaget en försämrad tillgänglighet både inom Sverige och till resten av världen, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Av de 2,4 miljoner resenärerna under månaden var 1,7 miljoner utrikesresenärer, en ökning med 5 procent jämfört med november 2022, vilket var en svagare ökningstakt jämfört med ökningen på 8 procent i september respektive oktober. Inrikesresandet minskade med 6 procent till nära 700 000 resenärer.

Stockholm Arlanda Airport hade nära 1,7 miljoner resenärer under månaden, en ökning med 5 procent jämfört med november förra året. Utrikesresandet ökade med 7 procent till drygt 1,3 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 5 procent till nära 300 000 resenärer.

Göteborg Landvetter Airport hade drygt 360 000 resenärer under november, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med november i fjol. Utrikesresandet ökade med 6 procent till drygt 300 000 resenärer medan inrikesresandet minskade med 10 procent till 54 000 resenärer.

Övriga Swedavia-flygplatser hade en varierande utveckling under november, men tendensen var övervägande negativ jämfört med november 2022. Resandet vid Kiruna Airport, Ronneby Airport, Umeå Airport och Åre Östersund Airport var nästan i linje med resandet i november i fjol. Malmö Airport och Bromma Stockholm Airport hade en svagare utveckling jämfört med övriga flygplatser och resandet minskade med 21 procent respektive 17 procent jämfört med november föregående år. Luleå Airport är fortsatt den regionala flygplats som haft den bästa trafikutvecklingen under november jämfört med prepandeminivåerna 2019.

November månads trafikutveckling - antal resenärer:

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Vanliga frågor och svar | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.