Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för februari 2024

2024-03-06, kl. 06:00

Under februari hade Swedavias tio flygplatser nära 2,2 miljoner resenärer, vilket är 4 procent högre än fjolårets februari, fortsatt drivet av utrikesresandet som under månaden ökar 8 procent. Resenärsutvecklingen har gynnats av ett ökat sportlovsresande, framför allt från Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport men också Umeå Airport och Åre Östersund Airport. Flygplatserna förbereder sig nu för sommartrafiksäsongen som inleds i månadsskiftet mars/april som innebär en tillgänglighetsökning vid Swedavias flygplatser med så här långt ett 25-tal nya linjer, varav 10 helt nya destinationer.

-Vi har haft ett starkt sportlovsresande som präglat resandet via våra storflygplatser såväl som våra regionala flygplatser i norr. Utrikesresandet ökade med 8 procent jämfört med februari i fjor, medan inrikestrafiken minskade om än i lägre takt än månaden innan, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

-Trots orosmoln såsom en svag konjunktur, inflationsläge och en osäker omvärld så prioriteras resandet fortsatt. Inför sommartrafiksäsongen som startar i slutet av mars förstärks vårt linje- och destionationsutbud ytterligare med så här långt närmare 25 linjer. Bland annat sker en kraftig förbättring av tillgängligheten till Nordamerika, säger Jonas Abrahamsson.

Flera nya linjeöppningar kommer att följa de närmaste månaderna i samband med att flygbolagens sommartrafikprogram inleds, vilket innebär en ökning av såväl linjer som destinationer på Swedavias flygplatser. Hittills blir det närmare 14 nya linjer från Stockholm Arlanda och 8 nya linjer från Göteborg Landvetter i det nya sommartrafikprogrammet – med ett tiotal nya destinationer, exempelvis SAS nya linjer mellan Arlanda-Sevilla respektive Arlanda-Kalamata, Norwegians nya linje mellan Arlanda-Bari respektive Landvetter-Dubrovnik, Transavia FR:s nya linje mellan Arlanda-Marseilles och Ryanairs nya linje mellan Landvetter-Sarajevo.

Även till Nordamerika förstärks tillgängligheten och totalt kommer det att vara närmare 30 avgångar per vecka med upp till 5 avgångar per dag från Arlanda. Air Canada, United Airlines och Delta Air Lines kommer att trafikera flygrutter till Toronto, Montreal och New York flera gånger i veckan med start den 10 april (Delta Air Lines), 6 juni (United Airlines) respektive 13 juni (Air Canada), i tillägg till de redan befintliga linjerna som trafikeras av SAS, Arlanda-Toronto och Arlanda-New York.

Under februari reste nära 2,2 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är 4 procent högre jämfört med februari 2023. Utrikesresandet ökade med 8 procent till drygt 1,5 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 6 procent till drygt 600 000 resenärer.
Resandet totalt sett vid Swedavias flygplatser under februari månad är cirka 77 procent av prepandeminivåerna 2019 i februari.  


Stockholm Arlanda Airport hade nära 1,5 miljoner resenärer under februari, vilket är en ökning med 7 procent jämfört med februari i fjol. Utrikesresandet ökade med 11 procent till 1,2 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 6 procent till nära 300 000 resenärer. Resenärsnivåerna på Arlanda i februari ligger sammantaget på 84 procent av prepandeminivåerna, februari 2019.

Göteborg Landvetter Airport hade sammanlagt nära 330 000 resenärer under februari, en ökning med 7 procent jämfört med februari 2023. Utrikesresandet ökade med 9 procent till drygt 285 000 resenärer medan inrikesresandet minskade med 9 procent till drygt 43 000 resenärer. Resenärsnivåerna på Göteborg Landvetter ligger i januari på 75 procent av prepandeminivåerna.  

Övriga Swedavia-flygplatser hade en varierande utveckling under februari månad. Kiruna Airport är den regionala flygplats som har bäst utveckling under februari och även jämfört med före pandemin, med nära 26 000 resenärer. Ronneby Airport följt av Åre Östersund och Umeå Airport hade efter Kiruna Airport bäst resenärsutveckling under februari jämfört med februari i fjol. Malmö Airport, Bromma Stockholm Airport och Luleå Airport hade den svagaste utvecklingen i februari jämfört med fjolårets februari.

Februari månads trafikutveckling - antal resenärer:

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida:
Om Swedavia | Statistik
  

Tips till resenärer inför flygresan: Vanliga frågor och svar | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)