Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för januari 2024

2024-02-06, kl. 06:00

Under januari hade Swedavias tio flygplatser närmare 2,1 miljoner resenärer, vilket är i nivå med antalet resenärer under januari i fjol. Trenden med en starkare efterfrågan på utrikesresor, särskilt Europa, och en svagare efterfrågan för inrikesresandet fortsätter i januari, som säsongsmässigt är en av årets svagaste resemånader. Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport hade högst tillväxt tillsammans med Kiruna Airport bland de regionala flygplatserna.

-Under januari var efterfrågan på flygresor stabil, trots osäkerhetsfaktorer såsom omvärldsläge, konjunktur och privatekonomi. Utrikesresandet fortsätter att öka under månaden, vilket främst gynnar våra storflygplatser men också Luleå Airport. Inrikesresandet har däremot en fortsatt svag utveckling. Osäkerheterna är stora, men vi förväntar oss ett ökat resande och ett större linjeutbud vid våra flygplatser senare i vår och under sommaren. Samtidigt finns det signaler om att konjunkturläget ljusnar något framöver, vilket också sannolikt kommer att gynna efterfrågan på flygresor, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Under januari reste nära 2,1 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, jämfört drygt 2,1 miljoner resenärer under januari i fjol. Utrikesresandet ökade med 2 procent till drygt 1,5 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 7 procent till nära 600 000 resenärer. Resandet totalt sett vid Swedavias flygplatser under januari månad är cirka 74 procent av prepandeminivåerna 2019.

Stockholm Arlanda Airport hade drygt 1,4 miljoner resenärer under januari, vilket är en ökning med 1 procent jämfört med fjolårets januari. Utrikesresandet ökade med 2 procent till nära 1,2 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 9 procent till drygt 200 000 resenärer. Resenärsnivåerna på Arlanda i januari ligger sammantaget på nära 80 procent av prepandeminiverna, 2019.

Göteborg Landvetter Airport hade drygt 300 000 resenärer under januari, en ökning med 3 procent jämfört med januari 2023. Utrikesresandet ökade med 6 procent till nära 300 000 resenärer medan inrikesresandet minskade med 16 procent till nära 40 000 resenärer. Resenärsnivåerna på Göteborg Landvetter ligger i januari på 74 procent av nivåerna före pandemin.

Övriga Swedavia-flygplatser hade en varierande utveckling under årets första månad. Kiruna Airport är den regionala flygplats som har bäst återhämtning både i januari och jämfört med före pandemin, med nära 23 000 resenärer. Visby Airport följt av Luleå Airport hade efter Kiruna Airport bäst resenärsutveckling under januari jämfört med fjolårets januari. Malmö Airport och Åre Östersund Airport hade den svagaste utvecklingen i januari jämfört med januari i fjol.

Januari månads trafikutveckling - antal resenärer:

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida:
Statistik | Om Swedavia

Tips till resenärer inför flygresan: Vanliga frågor och svar | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se)