Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för maj 2024: Utrikesresandet inom Europa fortsätter att prioriteras trots det makroekonomiska läget - parallellt med en fortsatt svag utveckling för inrikesflyget

2024-06-05, kl. 06:00

Under maj reste drygt 3 miljoner resenärer via någon av Swedavias tio flygplatser. Det är en ökning med 2 procent jämfört med maj i fjol. Trots ett osäkert makroekonomiskt läge ökade utrikestrafiken med 6 procent drivet av ett ökat utrikesresande inom Europa. Det redan svaga inrikesresandet påverkades ytterligare negativt av helgdagarna i maj och minskade med 11 procent. Förberedelser på flygplatserna pågår för fullt inför sommarhögsäsongen och flygbolagen fortsätter sin satsning på den svenska marknaden. I sommar öppnar sammanlagt 17 nya flyglinjer via Stockholm Arlanda Airport och 8 nya flyglinjer via Göteborg Landvetter Airport.

-Trots lågkonjunktur och osäkerhetsfaktorer i vår omvärld fortsätter människor att prioritera utrikesresandet, särskilt inom Europa. Samtidigt är trenden för inrikesresandet fortsatt svag. Exempelvis tappar Göteborg Landvetter Airport nära en tredjedel av antalet inrikesresenärer jämfört med motsvarande månad föregående år. Utvecklingen för inrikesflyget är bekymmersam då den i förlängningen kan leda till en varaktigt försämrad tillgänglighet. Ett starkt inrikesflyg är viktigt för människors möjligheter att mötas inom hela landet och att ta sig vidare ut i världen, både privat och i affärer, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Resandet i maj fick en viss Taylor Swift-effekt då många resenärer reste in till Stockholm via Stockholm Arlanda Airport.

Flygbolagen fortsätter att satsa på Sverige och Swedavias tio flygplatser. I årets sommartrafikprogram finns 25 nya linjer, varav 17 nya linjer från Stockholm Arlanda Airport och 8 nya linjer från Göteborg Landvetter Airport. Därutöver tillkommer chartersatsningar från Malmö Airport, Umeå Airport, Luleå Airport samt Åre Östersund Airport.

Topp-10-destinationer i sommar från Swedavias flygplatser
Helsingfors
Köpenhamn
Amsterdam
Oslo
London
Frankfurt
München
Malaga
Paris
Alicante

Nya flyglinjer via Stockholm Arlanda – juni
Toronto – Air Canada
Montreal – Air Canada
Billund – Norwegian
Marseille – Transavia FR
Naples – Eurowings
Pristina – SAS
Rhodes – SAS
Heraklion – SAS

Under maj reste drygt 3 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är 2 procent högre jämfört med maj 2023. Utrikesresandet ökade med 6 procent till drygt 2,3 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 11 procent till nära 738 000 resenärer. Resandet totalt sett vid Swedavias flygplatser under maj månad är nu 84 procent av prepandeminivåerna, 2019.

Stockholm Arlanda Airport hade drygt 2,1 miljoner resenärer under maj, en ökning med 5 procent jämfört med fjolårets maj. Utrikesresandet ökade med 9 procent till drygt 1,8 miljoner resenärer medan inrikesresandet minskade med 13 procent till nära 305 000 resenärer. Resenärsnivåerna på Stockholm Arlanda i maj ligger totalt sett på drygt 83 procent av prepandeminiverna.

Göteborg Landvetter Airport hade totalt sett drygt 494 000 resenärer under maj vilket är drygt 2 procent fler resenärer jämfört med i maj 2023. Utrikesresandet ökade med 7 procent till drygt 442 000 resenärer medan inrikesresandet minskade med 27 procent till drygt 52 000 resenärer. Resenärsnivåerna på Göteborg Landvetter ligger i maj på 82 procent av prepandeminivåerna.  

Övriga Swedavia-flygplatser hade en varierande utveckling under maj. Kiruna Airport, följt av Visby Airport och Luleå Airport, hade den bästa resenärsutvecklingen i maj jämfört med maj 2023. Kiruna Airport och därefter Luleå Airport hade i maj den bästa utvecklingen jämfört med före pandemin, 2019. Malmö Airport, följt av Bromma Stockholm Airport, hade den svagaste utvecklingen i maj jämfört med fjolårets maj.

Maj månads trafikutveckling – antal resenärer:

Mer utförlig information om Swedavias trafiksiffror och statistik finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Statistik | Om Swedavia.                      

Tips till resenärer inför flygresan: Vanliga frågor och svar | Stockholm Arlanda Airport (swedavia.se).