Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för oktober 2020

2020-11-06, kl. 06:00

Under oktober månad flög 743 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 79 procent jämfört med förra årets 3 531 000 resenärer. Höstlovsresandet bidrog till en viss återhämtning i oktober, men efterfrågan på flygresor är fortfarande kvar på historiskt låga nivåer. Nya restriktioner i Europa bidrar till en förnyad osäkerhet om marknadsutsikterna den närmaste tiden.


Av de sammanlagt 743 000 resenärerna i oktober var 427 000 utrikesresenärer, vilket var en minskning med 82 procent jämfört med förra årets 2 378 000. Inrikesresandet fortsatte att minska i mindre omfattning, med en nedgång på 73 procent och 317 000 resenärer jämfört med fjolårets 1 153 000 inrikesresenärer.

- Ett ökat fritidsresande i samband med höstlovet har haft en viss positiv effekt på oktober månads trafikutveckling. Men totalt sett är efterfrågan kvar på historiskt låga nivåer och vi ser överlag väldigt tuffa siffror för flyget i hela världen. Återhämtningen har inte bara stannat av, vi ser tvärtom en tendens till nedgång. Nya restriktioner innebär sannolikt att den vikande efterfrågan på flygresor håller i sig under den närmaste tiden, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Med en ökad smittspridning i samhället är det naturligtvis viktigt att vi gemensamt tar ansvar för att begränsa denna och hörsammar myndigheternas rekommendationer kring resande. På våra flygplatser har vi vidtagit en rad åtgärder för ett tryggt resande och för att bidra till att minska smittspridningen, säger Jonas Abrahamsson.

På Stockholm Arlanda Airport minskade resandet med 79 procent till 464 000 i oktober jämfört med i fjol. På Göteborg Landvetter Airport minskade resandet med 81 procent till 112 000 resenärer under oktober. Bromma Stockholm Airport visade på den största minskningen både under oktober månad och ackumulerat januari-oktober, med en minskning på 90 procent respektive 77 procent.

På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 61 procent och 78 procent till 146 000 resenärer. Luleå Airport var den flygplats som klarade sig bäst under oktober månad medan Kiruna Airport var den flygplats som klarade sig bäst under den gångna tiomånadersperioden, med en minskning på 61 procent respektive 56 procent.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de åtgärder som Swedavia vidtagit för våra resenärer. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

Swedavia bedriver sedan många år ett ambitiöst hållbarhetsarbete. Samtliga av Swedavias tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp från egen verksamhet utgången 2020. Swedavia arbetar också aktivt för att främja övergången till hållbart bioflygbränsle och har som mål att fem procent av allt bränsle som tankas på svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2025. Sedan 2016 köper Swedavia bioflygbränsle motsvarande bolagets tjänsteflygresor, cirka 450 ton bränsle årligen.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.