Gå till innehåll

Swedavias trafikstatistik för maj 2021

2021-06-07, kl. 07:00

Under maj månad flög 446 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 88 procent jämfört med maj 2019, före pandemin, då Swedavia hade 3 636 000 resenärer. Inrikestrafiken hade en något bättre utveckling än utrikestrafiken, men efterfrågan på flygresor var fortsatt starkt präglad av pandemin. Trots det osäkra läget finns nu flera ljuspunkter och tidiga tecken på en återhämtning.

Under maj månad flög 446 000 resenärer via Swedavias tio flygplatser, en minskning med 88 procent jämfört med maj 2019, före pandemin, då Swedavia hade 3 636 000 resenärer. Inrikestrafiken hade en något bättre utveckling än utrikestrafiken, men efterfrågan på flygresor var fortsatt starkt präglad av pandemin. Trots det osäkra läget finns nu flera ljuspunkter och tidiga tecken på en återhämtning.

- Maj är ännu en resenärsmånad med stark prägel av pandemin och än så länge syns ingen återhämtning i resenärssiffrorna, vare sig vid våra egna flygplatser eller i Europa. Ljuspunkterna är dock fler än på länge. Även om mycket är osäkert, så finns det tidiga tecken på en återhämtning under senare delen av sommaren och till hösten, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

- Inför sommaren ser vi att förutsättningar både för att resa och ett säkrare resande har förbättrats. Flygbolag återstartar och utökar trafik, även om det är i mindre skala jämfört med tidigare. Smittspridningen minskar i takt med att vaccinationsutrullningen fortsätter och vi ser också att länder börjar öppna upp och att reserestriktioner hävs. Vi vet att det är många som har en stark längtan efter att få resa och att det finns ett starkt uppdämt resebehov, säger Jonas Abrahamsson.

- Utvecklingen framåt är dock helt beroende av framdriften i vaccinationsinsatserna och att inget oförutsett händer pandemin. Dessutom kommer användningen av det hälsocertifikat som ska underlätta den fria rörligheten och resandet att vara avgörande, fortsätter Jonas Abrahamsson.

- Våra flygplatser runt om i Sverige är redo för att välkomna fler resenärer under sommaren och vi kommer göra vårt yttersta för att möjliggöra ett säkert och smidigt resande. Förutom alla tidiga smittskyddsåtgärder som redan är på plats, så gör vi inför sommarresandet också en storsatsning på snabbtestning vid våra stora flygplatser. Självfallet är det oerhört viktigt att våra passagerare även i ett läge där pandemin lättar känner sig trygga på våra flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 446 000 resenärerna under maj var 254 000 utrikesresenärer, en minskning med 90 procent jämfört med maj 2019 då 2 480 000 resenärer reste utrikes. Inrikesresandet minskade med 83 procent till 192 000 resenärer jämfört med maj 2019 då antalet inrikesresenärer var 1 156 000.

På Sveriges största flygplats, Stockholm Arlanda Airport, minskade flygresandet med 88 procent till 271 000 i maj jämfört med maj 2019. Utrikesresandet minskade med 90 procent till 185 000 resenärer, medan inrikesresandet minskade i mindre omfattning, med 80 procent till 86 000 resenärer.

På Göteborg Landvetter Airport minskade flygresandet med 89 procent till 64 000 resenärer under maj. Både utrikes- och inrikesresandet minskade under denna period med 89 procent vardera.

På Bromma Stockholm Airport minskade flygtrafiken med 91 procent till 21 000, vilket är den näst största minskningen av Swedavias flygplatser under maj jämfört med samma månad 2019.

På Swedavias sju regionala flygplatser minskade antalet resenärer mellan 59 procent och 93 procent till 89 000 resenärer under maj. Kiruna Airport är fortsatt den flygplats som klarar sig bäst även under maj månad, med en minskning på 59 procent. Visby Airport var den regionala flygplats som klarade sig näst bäst under maj, med en minskning på 75 procent.

Under de femton månaderna sedan pandemins start har Swedavia sammanlagt tappat nära 42 miljoner resenärer.

Jämförelsen med resenärsnivåer i maj 2019 görs då nivåerna uppgår till så kallade normalnivåer för hur resandet såg ut före pandemin, då även maj 2020 var en månad som var kraftigt påverkad av pandemins effekter.

Trafikstatistiken för Swedavias flygplatser finns tillgänglig under Om Swedavia/Statistik: https://www.swedavia.se/om-swedavia/statistik/.

www.swedavia.se finns mer information om de flertal åtgärder som Swedavia vidtagit för en trygg resa. Se exempelvis: https://www.swedavia.se/arlanda/infor-din-resa/.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.